Visio 2020-2023

MUU vahvistaa valtakunnallista asemaansa kuvataiteen uusien alojen edistäjänä. MUUn alueellinen toiminta luo uusia vuorovaikutusmalleja ja kehittää taiteilijoiden ja taiteen liikkuvuutta maan sisällä. Valtakunnallisesti verkostoitunut MUU kykenee hyödyntämään monipuolisesti kansainvälisiä verkostojaan ja tukemaan taiteilijoiden ammatillista kehitystä