JUKKA HAUTAMÄKI - Restituo

MUU Galleria
2.6.-18.6.2020
ti-pe 12-17
la-su 12-16

Mediekonstnären Jukka Hautamäki utforskar framtidens visuella mediakonst:

Hur ser konsten ut år 2015? Vem skapar den, hur och för vem?

Restituo (latin) betyder bl.a. reparation, förnyelse, restaurering, utbyte. Syntesen av bilder, baserad på neurala nätverk och artificiell intelligens, är en oavbruten evolutionär kontinuum. För den konstgjorda upplärningen har Hautamäki använt självporträtt och syntetiska bilder av mänskliga ansikten och av människor som inte exis-terar.

Den osynliga informationen som bilderna innehåller, behöver den konstgjorda intelligensens mediaarkiv som drivmedel: videoklipp, fotografier, text och ljud. Data ”bryts” hela tiden som råmaterial för artificiell intelligens, på samma sätt som mineraler utbryts för att framställa digital teknologi. Dagens dataålder har beskrivits som den nya neolitiska perioden (Steyerl, McLuhan).

En digital, reproducerbar och outtröttlig virtuell konstnär skulle förmodligen vara den nyliberala världens våta dröm. En bildkonstnär är trots allt en sorts produkt, formad av sin miljö, en konstens facilitator? Den visuella konsten närmar sig äventyrsbranschen steg för steg. Hur kan vi med hjälp av artificiell intelligens kritiskt un-dersöka dessa fenomen?

Jukka Hautamäki, är verksam i Helsingfors med artificell intelligens inom multimedia, rörliga bilder, ljud och ljus. Han utforskar genom tids-rumsliga installationer relationer mellan människa, teknik, samhälle och evolution. Han är intresserad av mediateknikens potential i samtidskonsten och dess relation till visuella konsttraditi-oner.

Hautamäkis senaste separatutställning visades på Galleri Forum Box 2018, Galleri Sculptor 2016 och Galleri Ti-tanik 2015. Han har även varit verksam som kurator och lärare / handledare, samt gjort live-elektroniska ljud-konst uppträdande. För närvarande har han ett tvåårigt stipendium från Konestiftelsen för sitt konstnärliga arbeten med artificiell intelligens och bildkonst.

Utställningen understöds av Centret för konstfrämjande.

| MUU Galleria | Lönnrotinkatu 33, 00180 Helsinki, Finland | +358 9 625 972 | muugalleria@muu.fi | www.muu.fi |
| ti – pe 12 – 17, la – su 12 – 16 | tue – fri 12 – 5pm, sat – sun 12 – 4pm |