JOUNI KUJANSUU – TOOLBOX Tarvikkeita / Tillbehör

MUU Kaapeli
18.1.-23.2.2020
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C
00180 Helsinki
Ma-pe 10 –19, La–su 12–16

varasto

Tavarat, tarvikkeet tms., jotka (samaan paikkaan koottuna) on tarkoitettu myöhemmin tai tarvittaessa käytettäväksi tai jotka liike pitää myyntiä varten.
Esimerkiksi: Liikkeen varasto. Varmuusvarasto. Laivan vesivarastot. Hänellä on suuri vaatevarasto. Sisseillä oli piilossa suuret varastot aseita ja elintarvikkeita. Koota, täydentää varastoja. Osti kahvia varastoon. Kaapissa oli pari viinipulloa varastossa. Laajemmin esimerkiksi: Sanavarasto. Loputon varasto juttuja.

2. rakennus, huone tai muu paikka, jossa säilytetään tavaraa.

Esimerkiksi: Työkalu-, polkupyörä-, romuvarasto. Ruokavarasto. Säilyttää ulkoiluvälineitä varastossa. Siirtää varastosta tavaraa myymälän puolelle.

Katso myös: makasiini, veripankki, jakamo, puvustamo, välivarasto

Läheisiä sanoja: varastaa, varastella, varastelu, varasto, varastoalue

Kiitos: Taiteen edistämiskeskus

Lue lisää!

JOUNI KUJANSUU
TOOLBOX
Tarvikkeita / Tillbehör

MUU Kaapeli
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C
00180 Helsinki
18.1.-23.2.2020

mån–fre 10–19, lör–sön 12–16

förråd

samling av förnödenheter; upplag, lager, nederlag (av ngt); särsk. om samling av livsförnödenheter o. förbrukningsartiklar o. d., proviant, munförråd; äv. allmännare: (hopad l. tillgänglig) mängd (av ngt), tillgång (på ngt); ofta i pl. (utan ngn eg. bet.-skiftning).
Förråd av, äv. på, förr äv. i l. med l. till ngt. Rikliga, tillräckliga förråd (av livsmedel, vin, spannmål). Samla förråd (för vintern). Anskaffa, upplägga förråd (av ngt). Tömma, fylla sitt förråd (av ngt). Giva av l. ur sitt rika (stora, ringa, lilla, sparsamma) förråd. Länge sparade förråd. De hade med sig förråd för två månader. Ha förråd hemma. Husets förråd äro ej stora. (Kunna) taga av eget förråd. Arméns, flottans förråd.

om institution som förvaltar (offentligt) förråd, l. lokal (hus, byggnad) där förråd förvaras; ofta svävande till bet. o. svårt att skilja från
(ur Svenska Akademins ordbok)

Se även: magasin, blodbank, lager, depå, tillgång.
Relaterade ord: förråda, förråd, förrådsutrymme.

Tack: Centret för konstfrämjande