HANNU TÖYRYLÄ Kasvoja, muistoja – Faces, memories – Minnen och ansikten

MUU Studio
2.6.-18.6.2020
ti-pe 12-17
la-su 12-16

Under det senaste decenniet har vår privata sfär beblandats med det offentliga rummet, som domineras av äkta och falska nyheter, reklam, samt kända och helt obekantas ställningstagande. Våra ursprungligen privata minnen och människokontakter håller på att bli uppblandade  med denna offentliga sfär.

Utställningen med artificiell intelligens Minnen och ansikten, ger en återblick på konstnären Hannu Töyryläs studietid inom teknik. Människorna höll kontakt med varandra genom fasta telefoner, brev och kort, och personliga minnen samlades i fotoalbum. Man tänkte att tekniken också i fortsättningen skulle berika den privata kommunikationen: till exempel videotelefoner skulle möjliggöra distanssamtal där man kunde se varandra.

Föremålen på bordet är en tillbakablick. Familjens minnen sparas i album, dessa små bilder kvarstår, människorna förändras. På skärmen intill, en ständig förändring av ansiktsbilder, som om de försöker återkalla ett nästan glömt ansikte. Ur telefonen hör vi små utdrag ur diskussioner.

Detta är dock inte en rekonstruktion av det förflutna. Konstnären undersöker hela förändingsprocessen, som han själv har varit del av. Sociala mediers förmåga att övervaka och kontrollera oss, återspeglas i den artificiella intelligensen i installationen, den observerar tittarens ansiktsdrag och för in dessa i strömmen av ansikten som syns på skärmen.

Hannu Töyrylä använder konstgjord intelligens som ett verktyg i sitt konstnärliga arbete; han utforskar hur konstgjord intelligens kan böjas enligt konstnärens vilja och hur den hjälper att hitta något nytt och överraskande. Artificiell intelligens är del av den responsiva installationen, men Töyrylä gör även AI-baserad grafik från sina egna fotografier. Tidigare har han varit verksam som utvecklare inom telekommunikationssystem och han har forskat i tvärkulturella möten under medeltiden.

| MUU Galleria | Lönnrotinkatu 33, 00180 Helsinki, Finland | +358 9 625 972 | muugalleria@muu.fi | www.muu.fi |
| ti – pe 12 – 17, la – su 12 – 16 | tue – fri 12 – 5pm, sat – sun 12 – 4pm |