MUU Galleria ja MUU Kaapeli on toistaiseksi suljettu COVID-19 koronaviruksen vuoksi. Galleriatilat avataan yleisölle heti kun se on mahdollista. MUU:n jäsentoiminta jatkuu ja olemme tavoitettavissa sähköisesti.
Tiedotamme mahdollisista muutoksista toimintaamme verkkosivuillamme ja Facebook-sivuillamme.

MUU Galleriet och MUU Kabel är för närvarande stängda på grund av COVID-19 coronavirus. Gallerierna öppnas för allmänheten när det är möjligt. Medlemsaktiviteterna vid MUU fortsätter och vi kan nås elektroniskt.

Vi informerar om förändringar i våra aktiviteter på vår hemsida och på Facebook.