Anni Saijonkivi: Ouroboros

Anni Saijonkivi
Ouroboros
videoverk
8.8.-6.9.2020
MUU Studio

Utställningens vernissage, fredagen 7.8.2020 kl. 18-20. Välkommen!

Ouroboros är en paradox: en orm, som lever på att äta sin egen svans. En varelse, som existerar genom att förstöra sig själv. Ouroboros anses beskriva den oundvikliga interaktionen mellan födelse och undergång, det eviga kretsloppet, livet och dödens cirkelgång.  

Ouroboros är en forntida symbol, vars första kända beskrivning finns i den egyptiska Döda boken, upphittad i Konungarnas dal. Ormen har sedan dess fungerat som en enhetlig symbol i många olika sammanhang. I skandinavisk mytologi förekommer Jörmungandr, Världens Orm.

I verket Ouroboros sammanflätas livets element: den äts, föds, försvinner, förändras och återvänder. Allt förändras, men förblir likadant. Videon fungerar som en evig ögla, slutet är början, och precis som ormen som äter sin svans, greppar verket sin svans och börjar igen. Årstiderna förändras, tystnaden växlar med livets kakofoniska kör, en visuell fred med kaos.  

Ouroboros lever, pulserar, rinner som vatten. Det digitala livet återföds alltid på nytt.

Tekniken som Anni Saijonkivi har valt är 3D-animation, på grund av möjligheterna som metoden erbjuder för innehåll, symbolik och betydelse. Genom att kombinerar relativt oredigerat material inspelat med kamera, och helt konstgjord digital form och ljud, kolliderar två världar i samma verk. Motsättningen mellan de olika teknikerna är enligt Saijonkivis uppfattning en viktig del av helhetens inre symboliska logik.

Anni Saijonkivi är en multimediakonstnär från Åbo, som utexaminerades som bildkonstnär från Åbo Konstakademi 2015 och som har sedan dess främst arbetat med video och ljud. I sin konst arbetar Saijonkivi på gränsen mellan det organiska och det konstgjorda. I sina verk skapar hon visualiseringar för abstrakta begrepp. Konstens drivkraft är kopplingen till motsägelser, konfrontationer och ytterligheter. Genom att skapa konflikter försöker Saijonkivi hitta nya okända områden, zoner av osäkerhet.

Ljudet har producerats av musiker Jani Puistovaara.

Projektet har genomförts med stöd av Centret för konstfrämjande.

www.annisaijonkivi.fi