MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

RSS Artists’ Association MUU

Pia Kousa: KATSOJA

Pia_Kousa

MUU Kaapeli
24.2.-2.4.2017

Avajaiset torstaina 23.2. klo 17-19. Tervetuloa!

https://www.facebook.com/events/366293843750021/

Näyttelyn teokset muodostuvat erilaisista henkilökuvista. Teoksissa mallit esitetään perinteisen muotokuvan esitystapaa noudattaen, mutta myös osittain peitettyinä tai teosten katselijaa tirkistelevinä. Kuka oikeastaan katsoo ja ketä katsotaan?

Pia Kousan valokuvapohjaisin menetelmin toteutetut teokset käyvät vuoropuhelua valokuvataiteen klassisen kuvaston kanssa. Teoksissa varhaisesta mediakulttuurista lainatut keksinnöt ja arkaainen 3D-teknologia sekoittuvat ja kerrostuvat nykyajan kuvan toisintamisen menetelmiin. Kuva-aiheet liikkuvat kaksi- ja kolmiulotteisuuden välillä ja muuntuvat useista kuvakerroksista koostuvissa teoksissa pinnasta tilallisiksi.

Pia Kousa (s.1977) on Espoossa työskentelevä ja asuva kuvataiteilija. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2008, sekä suorittanut opinnot myös Lahden Taideinstituutissa. Kousa on tutkinut teoksissaan erityisesti kolmiulotteista kuvaa, sekä valokuvan, illuusion, jäljittelyn ja todellisuuden suhdetta. Kousan teoksia on ollut esillä viime vuosien aikana useissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä Suomessa, sekä myös ulkomailla. Pia Kousa toimii taiteellisen työn ohella opetusalan työtehtävissä Pekka Halosen akatemiassa Tuusulassa.

Pia Kousa
KATSOJA (Betraktaren)

MUU Kabel
24.2.-2.4.2017Vernissage torsdagen den 23 februari, kl. 17-19. Välkommen!

https://www.facebook.com/events/366293843750021/

Utställningen består av olika porträtt. I verken presenteras modellerna genom att följa traditionella avbildningsmetoder, men de som avbildas är delvis dolda eller smygtittar tillbaka på betraktaren. Vem betraktar vem?

Pia Kousas verk som är baserade på fotografiska metoder är i en dialog med den klassiska fotokonstens bildspråk. I verken återfinns tidiga uppfinningar och ålderdomliga 3D-tekniker i mediakulturen som blandas och förhöjs genom samtida bildreproduktionsmetoder. Bildmotiverna rör sig mellan två- och tredimensioner och verk som är uppbyggda av många bildlager förändras från yta till utrymme.

Pia Kousa (f. 1977) bor och är verksam i Esbo. Hon är utexaminerad bildkonstmagister vid Bildkonstakademin 2008, samt hon har studerat vid Lahtis Konstinstitut (Lahden Taideinstituutti). Kousa har utforskat tredimensionella bilder, samt förhållandet mellan fotografi, illusioner, reproduktioner och verkligheten. Kousas arbeten har under de senaste åren varit utställda på många privata- och grupputställningar i Finland, samt i utlandet. Pia Kousa är verksam på sidan om sitt konstnärliga arbete med att undervisning vid Pekka Halonens akademi i Tusby.