MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

RSS Artists’ Association MUU

Inka-Maaria Jurvanen: TODISTUS – VITTNESMÅL – TESTIMONY — Lyijykynäpiirustuksia vanerille

jurvanen_halu-unsub_kutsuMUU Kaapeli
13.1. – 19.2.2017

https://www.facebook.com/events/1858088547796762/

Avajaiset torstaina 12.1. klo 17-19. Tervetuloa!

Ajan elementti on piirustuksessa tärkeä. Onko kaksiulotteisen kuvan kautta mahdollista tuottaa kokemus yhtäaikaisuudesta ja/tai peräkkäisyydestä. Voiko ajan suuntaa kääntää. Kuinka piirustusjäljen muutokset vaikuttavat kuvassa.

Inka-Maaria Jurvanen tekee lyijykynäpiirustuksia vanerille. Osassa teoksista hän käyttää myös akryylimaalia, puuvärejä ja lehtikultaa.

Jurvanen on kiinnostunut erilaisista maailmankatsomustavoista. Niiden rakenteet ovat määrääviä kokemusten sisäistämisessä ja käsittelemisessä. Ne vaikuttavat yhteiskunnassa, vallanjakautumisessa, ihmissuhteissa, arvoissa, valinnoissa.

Hänen työskentelynsä ja teoksensa ovat kommentoivia. Mutta samanaikaisesti tekemisen akti ja teos muuttuvat myös todistusaineistoksi ja osaksi hänen maailmankatsomuksensa rakenteita. Etäännyttäminen on mahdollista vain tiettyyn pisteeseen asti.

Nyt esillä olevien teosten teemoja ovat valhe, totuus, epätosi, tosi, sekä näihin kaikkiin liittyvät vilpittömyyden ja itsepetoksen mahdollisuudet.

Valhe, Totuus, Epätosi, Tosi
Halu, Toive
Kipu, Varmuus, Kauhu, Horjunta

Ne ovat kaikki yhtä aikaa. Niitä ei tiedä tai kuule samanaikaisesti.
Niillä on rajat. Ne muuttuvat toisikseen. Ne sisältävät toisensa.
Ne ovat hetkellisiä ja ikuisia.

Totuus on yksinkertainen.
Totuus on patsas. Totuudella ei ole varjoa. Se ei hengitä.

Valhe on tietoinen ja tiedostamaton. Valhe on epätoivottu ja sietämätön.
Valhe tuhoaa muistoja.
Se on menetys ilman tapahtumaa, katoaminen ilman minkään häviämistä.
Valhe on parempi kuin epävarmuus.
Mitä jos valhe ei koskaan paljastu.

Halu vangitsee, käyttää totuutta ja valhetta.

Toive kiertää olemassaoloa.

Tosi on tässä, olemassa. Mutta ei välttämättä totta.

Inka-Maaria Jurvanen (1980) valmistui kuvataiteilijaksi Taidekoulu MAAsta 2008. Sen jälkeen hänellä on ollut useita yksityisnäyttelyjä Suomessa ja USAssa, muun muassa Galleria Katariinassa Helsingissä, Galleria Rajatilassa Tampereella, Lönnströmin taidemuseon Pihatalon Studiossa Raumalla sekä Gallery Redbudissa ja Gallery d. m. allisonissa Houstonissa, Texasissa. Hänen teoksiaan on ollut esillä kuratoiduissa ryhmänäyttelyissä Suomessa, Virossa ja USAssa.

Inka-Maaria Jurvanen
TODISTUS – VITTNESMÅL – TESTIMONY
Blyertsteckningar på faner

MUU Kabel
13.1.-19.2.2017

https://www.facebook.com/events/1858088547796762/

Vernissage, torsdag 12.1. kl 17-19. Välkommen!

Tid är ett viktigt element i teckning. Är det möjiligt att framställa en känsla av samtidighet och/eller en ordningsföljd genom tvådimensionella bilder. Kan man ändra riktningen på tiden. Hur påverkas bilden ifall spåren av teckningen förändras.

Inka-Maaria Jurvanen gör blyertsteckningar på fanerskivor. Ibland använder hon även akrylfärg, träfärg och bladguld.

Jurvanen är intresserad av olika världsåskådningar och om hur konstruktionen av dessa bestämmer internalisering och bearbetning. De påverkar samhället, maktfördelningen, relationer, värderingar och val.

Hennes verksamhet och konstverk är kommenterande. Men samtidigt förändras aktiviteten och verken till bevismaterial och del av hennes konstruerade livsåskådning. Avståndstagande är möjlig endast till en viss grad.

Temat för utställda verk är lögn, sanning, falskhet, verklighet och alla dessa tillhörande naturliga och självbedrägeliga möjligheter.

Lögn, Sanning, Falskhet, Verklighet
Begär, Längtan
Smärta, Säkerhet, Skräck, Tvekan

De är alla samtidiga. De känns eller hörs inte samtidigt.
De har gränser. De förändras och tar varandras platser. De innehåller varandra.
De är tillfälliga och eviga.

Sanningen är enkel.
Sanningen är en staty. Sannheten har inga skuggor. Den andas inte.

Lögnen är medveten och omedveten. Lögnen är oönskad och motbjudande.
Lögnen förstör minnen.
Det är en förlust utan händelser, ett försvinnande utan att förlora något.
Lögn är bättre än osäkerhet.
Vad om lögnen aldrig blir avslöjad.

Begäran fångar, använder sanning och lögn.

Längtan samlar existenser.

Verkligheten är här, existerande. Men är inte nödvändigtvis sann.

Inka-Maaria Jurvanen (1980) blev utexaminerad som bildkonstnär från konstskolan MAA år 2008. Därefter har hon haft flera separata utställningar i Finland och i USA, bland annat vid Galleri Katariina i Helsingfors, Galleri Rajatila i Tammerfors, Lönnströms konstmuseum i Rauma (Pihatalo Studio) samt vid Gallery Redbud och Gallery d.m.i Houston, Texas. Hennes konst har varit utställda även i kuraterade grupputställningar i Finland, Estland och USA.