MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

RSS Artists’ Association MUU

Hannele Romppanen & CO PALOMIESTEN TANSSI

Hannele Romppanen: Palomiesten tanssi (Dance of the Firefighters), video

Hannele Romppanen: Palomiesten tanssi (Dance of the Firefighters), video

11.11.-18.12.2016
MUU Galleria

Avajaiset torstaina 10.11. klo 17-19. Tervetuloa!
Avajaisohjelmana Palomiesten Rivitanssi! – Aki Inkinen, Timo Jokinen, Viljami Lehtonen ja Jussi Karppinen.

https://www.facebook.com/events/805504656258716/

Taiteilija Hannele Romppasen teokset pohjautuvat läsnäoloon ja tosielämään. Hetken hallinta tai hallitsemattomuus ovat hänen työskentelyn keskeisiä elementtejä. Romppanen käyttää teoksissaan esiintyjinä usein myös perheenjäseniään. MUU Galleriassa esitettävän Palomiesten tanssi -näyttelykokonaisuuden keskiössä ovat kameran eteen tanssimaan asettautuvat pelastusalan ammattilaiset, palomiehet.

Idea palomiesten tanssista liittyy Hannele Romppasen omakohtaisiin kokemuksiin ja taiteellisen työskentelymetodin yhteisöllisyyteen. Vuosien varrella kameran eteen ja näyttämölle ovat rohkeasti uskaltautuneet saattohoitokodin ja palvelutalojen asiakkaat sekä henkilökunta.

Neljän videoteoksen sarjassa Palomiesten tanssi paloaseman autohalli muuttuu hetkelliseksi esitysnäyttämöksi ja suoja-asuihin pukeutuneilla palomiehillä on hälytystilanteesta poikkeava tehtävä suoritettavanaan. Seitsemän palomiestä valmistautuu ja esittää Luolalan paloasemalla Naantalissa rivitanssiaskeliin perustuvan tanssiperformanssin kameran edessä. Spontaani oleminen esitystilanteen ympärillä avaa kameralle harjoittamattoman, yhteisöllisen hetken hykerryttävyyden. Seitsemän tanssivaa palomiestä ovat Aki Inkinen, Jussi Karppinen, Mika Kuronen, Viljami Lehtonen, Tomi Leppänen ja Eero Partanen Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta sekä Timo Jokinen Nesteeltä. Tanssin harjoittamisesta on vastannut tanssija Helena Romppanen.

Palomiesten työ on olla aina valmiudessa. Työ on vaarallista ja riskialtista eikä ammatissa virhearvioinneille ole sijaa. Työpäivän tapahtumien purku kuuluu hälytystehtävään: tapahtumat puidaan porukalla ja puhumalla. Myös tanssimiseen palomiehet suhtautuivat asiaankuuluvalla pieteetillä ammattietiikkansa mukaisesti ja omaa sekä yhteistä kokemusta arvioitiin iloisesti, usein myös suoriutumisena, jossa virheaskeleetkin tunnistettiin. Näin sattuma tai ns. ”toisin tekeminen” avautui osaksi luovan prosessin tuntematonta muuttujaa. Näyttely avaa taiteen keinoin mahdollisuuksia laajemmalle pohdinnalle työyhteisön toiminnallisuudesta, asenteesta ja rohkeudesta heittäytyä tilanteisiin.

Tatu Tikan luoma musiikillinen äänimaisema luo ambivalenttia tunnelmaa odottamisen, valmiustilan ja toiminnan välillä. Videon taustalla kuullaan myös tanssin harjoitusmusiikiksi valittu Beckin Loser.

Näyttely on jatkoa vuonna 2012 toteutetulle Suojele minut -videoperformanssille, joka on yksi galleriassa esillä olevista teoksista. Videossa kolme naista esittää kameralle liikelähtöisen tribuuttiperformanssin tulipalossa menetetyille kodeille, pihapiirille ja naapuriyhteisölle. Videossa esiintyy Hannelen tanssija-siskon Helena Romppasen lisäksi heidän 80-vuotias äitinsä. Teosnimi on peräisin palaneen puutalon julkisivuun ilmestyneestä graffitista. Videon musiikki on Heikki Tikan säveltämä.

Kiitos: Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto, AVEK ja Varsinais-Suomen Pelastuslaitos / Luolalan paloasema, Naantali

Hannele Romppanen & CO
BRANDMÄNNENS DANS

11.11.-18.12.2016
MUU Galleria

Vernissage, torsdag 10.11. kl 17-19. Välkommen!
Öppningsprogram: Brandmännens Line dance med Aki Inkinen, Timo Jokinen, Viljami Lehtonen och Jussi Karppinen.

Konstnären Hannele Romppanens verk baserar sig på närvaro och den verkliga världen. Stundens bemästring eller det okontrollerbara är centrala element i hennes arbeten. Romppanen engagerar ofta även sin egen familj i performancer. I centrum av Muu galleriets utställning Brandmännens dans, är räddningstjänstens sakkunniga brandmän, som ställer sig framför kameran och dansar.

Idéen till Brandmännens dans uppstod genom Hannele Romppanens personliga erfarenheter och hennes konstnärliga arbetsmetoder tillsammans med olika samhällsgrupper. Under årens lopp har modiga klienter och personal i vårdhem och servicehus vågat stå framför kameran och på scenen.

I Brandmännens dans, som består av en serie i fyra delar, förändras brandstationens garage till en provisorisk scen, där de skyddbeklädda brandmännen får en annorlunda uppgift att utföra istället för att stå i beredskap att rycka ut. Sju brandmän på Luolalas brandstation i Nådendal tränar danssteg inför en line-dance performance framför kameran. En spontan tillvaro runt framträdandet framför kameran ger en gemensam stund av uppsluppenhet och ingivelse. De sju dansande brandmännen är Aki Inkinen, Jussi Karppinen, Mika Kuronen, Viljami Lehtonen, Tomi Leppänen och Eero Partanen från Egentliga Finlands räddningsverk samt Timo Jokinen från Neste. Dansaren Helena Romppanen ansvarar för dansträningen.

Brandmännens arbetsuppgifter består av att alltid vara redo. Arbetet är farligt och riskfullt samt felbedömningar i yrket får inte förekomma. Bearbetning av arbetsdagens händelser hör till uttryckningsuppgifterna: nödsituationer hanteras i grupp och genom att diskuteras. Även i dansen agerar brandmännen på ett sakligt, respektfullt och yrkesetiskt sätt. Egna och gemensamma erfarenheter uppskattas med glädje, där även prestationer och ett felsteg uppmärksammas. Således blir slumpen eller ”att göra annorlunda” en del av de okända faktorerna i den kreativ processen. Utställningen öppnar upp genom konstens möjligheten en bredare diskussion om hur bra arbetsgemenskapen fungerar, förhållningssätt och beslutsamheten att kasta sig ut i nya situationer.

Tatu Tikas musiklandskap skapar en ambivalent stämning mellan väntan, beredskap och verksamhet. I bakgrunden av videon hörs även Becks Loser, som musik för dansträningen.

Utställningen är fortsättning på videoperformancen Suojele minut (skydda mig) år 2012, som är ett av konstverken som visas i galleriet. I videon gör tre kvinnor en tributperformance till förlorade hem, gårdsplatser och grannar. I videon uppträder Hannele tillsammans med sin dansande syster Helena Romppanen och deras 80-åriga mor. Upphovet till verkets namn är grafiti som dök upp på fasaden av ett bränt trähus. Musiken på videon är komponerad av Heikki Tikka.

Tack: Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto, AVEK och Egentliga Finlands räddningsverk / Luolala brandstation, Nådendal