Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Artists' Association MUU » Anu Miettinen: Pilvilinnoja – Unelma-haastatteluja
MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

Anu Miettinen: Pilvilinnoja – Unelma-haastatteluja

AnuMiettinen_Kuva_MUU_2015(1)30.10.-29.11.2015
MUU Studio

https://www.facebook.com/events/423847837810152/

Avajaiset 29.10.2015 klo 17-19. Tervetuloa!

Lainaus Vartiosaaressa tehdystä haastattelusta: Unelma-haastattelut, Kokoelma I: ”Realistisia unelmia voi unelmoida silleen hyvillä mielin, että niistä voisi joskus tulla totta. Niistä myös jollain tavalla uskaltaa unelmoida. Ja sitten on taas niitä unelmia, joista tietää että ne eivät tule koskaan toteutumaan. Ne ovat sellaisia päiväperhomaisia unelmia ja on kiva että niitäkin on olemassa, koska se aika kun ei ole mitään unelmia, se on kuin olisi jossain kuolemassa.”
Unelma-teos koostuu dokumentaarisista videohaastatteluista sekä mustavalkokuvista ja teksteistä. MUU Gallerian näyttelyssä esitetään haastatteluja vuosilta 2014-2015.

Unelma-haastatteluissa pohditaan suhdetta unelmiin. Haastatellut kertovat muustakin kuin pilvilinnoista: unelmien toteutumisesta ja mutta myös kovasta työstä, arjesta, pettymyksistä ja unelmista luopumisesta. Vuonna 2014 ja 2015 olen haastatellut Suomessa, Ruotsissa ja Berliinissä asuvia ja vuonna 2015 haastattelujeni pääpainona ovat olleet maahanmuuttajanaiset. Teoksen taustana on lähestyä eri väestöryhmiä ja saada aikaan vuorovaikutusta arkipiirin ulkopuolella unelmista keskustelemalla. Uskon, että yksilöiden tapaaminen ja näiden kokemusten jakaminen luo ymmärrystä ja luottamusta eri kulttuurien ja kokemusten välille; ja tämän koen erityisen tärkeäksi näinä levottomina aikoina, jolloin erilaisuus voi olla epäilyttävää. Tavoitteeni on myös tuoda esille ja ääntä sellaisten ihmisten elämää, joidenka kohtalot ja arki saattavat usein jäädä pimentoon. Projekti on aloitettu vuonna 2013 ja jatkuu ainakin vuoteen 2017.

Unelma-pilottihanke on esitetty Berliinissä ja Porvoossa vuonna 2014. Valmistuva teos esitetään MUU Galleriassa, Helsingissä 30.10-29.11.2015 ja Poriginal Galleriassa, Porissa 2015. Sunnuntaina 29.11.2015 julkaistaan MUU Gallerian näyttelyn yhteydessä aiheeseen liittyvä katalogi.

Näyttelyä ovat tukeneet
Konstsamfundet, Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto, VISEK

Helsinkiläinen kuvataiteilija Anu Miettinen (s. 1975) valmistui taidemaalariksi Vapaasta Taidekoulusta 1998 ja kuvataiteilija AMK:ksi Lahden Taideinstituutista keväällä 2013. Miettinen on monialainen taiteilija käyttäen välineinään liikkuvaa ja still-kuvaa, ympäristötaidetta, performanssia, installaatiota ja piirustusta. Miettisen teoksien punaisena lankana vuorottelevat niin ihminen kuin maisema ja ympäristö.

Miettinen on pitänyt yksityisnäyttelyitä vuodesta 1997 ja osallistunut aktiivisesti yhteisnäyttelyihin sekä Suomessa että ulkomailla kuten Mupis Valenciassa, Pereuchet Pietarissa, Landscape Metropolis G11:sta Berliinissä ja Kasvokkain Kuntsin modernin taiteen museossa ja Kiasmassa. Miettisen teoksia on muun muassa Swanljung Kokoelmassa, Kuntsin modernin taiteen museon kokoelmassa, Tuulensuun taidekokoelmassa ja lukuisissa yksityiskokoelmissa. Vuosina 2015-2017 Miettinen toimii Uudenmaan ympäristötaiteen läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksessa.

LISÄTIETOJA: MUU Galleria / muugalleria@muu.fi, +358-9-625 972, www.muu.fi


Anu Miettinen
MOLNSLOTT, drömintervjuer, Samling I-III
30.10-29.11.2015
MUU Studio

https://www.facebook.com/events/423847837810152/

Välkommen på vernissage torsdagen den 29:de november 2015, klockan 17-19.

Citat från en intervju gjord på Vårdö: Drömintervju från samling I: “Realistiska drömmar är bra drömmar eftersom de ibland kan bli verkliga. Man vågar ibland ha realistiska drömmar. Och det finns också sådanna drömmar som man vet aldrig kommer att bli sanna. Dessa drömmar är som fjärilar som lever en kort stund, och det är trevligt att dessa finns, för utan drömmar är livet som en slags tillvaro som liknar döden.”

Drömverket består av dokumentärintervjuer på video, samt svartvita fotografier och text. Under utställningen på MUU Galleriet visas intervjuer från åren 2014-2015.

I drömintervjuerna reflekteras förståelser av drömmar. Intervjuerna berättar även om annat än luftslott, som t.ex. hur man förverkligar drömmar, men även om hårt arbete, vardagen, besvikelser och slutet på drömmar. Under åren 2014 och 2015 har jag gjort intervjuer med i Finland, Sverige och Berlin bosatta personer, och under 2015 har jag främst intervjuat invandrarkvinnor. Bakgrunden till verket är ett försök på att närma mig olika grupper och skapa en interaktion utanför vardagen genom att diskutera drömmar. Jag tror att genom att möta individer och dela deras erfarenheter uppstår förståelser och förtroende mellan olika kulturer och erfarenheter; och detta känns speciellt viktigt under dessa oroliga tider, där olikheter kan väcka misstänksamhet. Min målsättning är även att visa sådanna människors liv, vars öde och vardag ofta aldrig blir berättade. Projektet började år 2013 och fortstätter åtminstone fram till 2017.
Dröm-pilotprojektet har visats i Berlin och Borgå år 2014. Den nya versionen visas på MUU Galleriet i Helsingfors 30.10-29.11.2015 och Poriginal Galleriet i Björneborg 2015.

Söndagen den 29:de november 2015 publiceras även en katalog som en del av utställningen på MUU Galleriet.
Utställningen understödes av: Konstsamfundet, Suomen kulttuurirahaston, Nylands konstkommission och Visek.

Bildkonstnär Anu Miettinen (f. 1975) från Helsingfors är utexaminerad målare från Fria konstskolan 1998 och bildkonstnär från Design- och konstinstitutet i Lahtis (Lahden Taideinstituuti) våren 2013. Miettinen är en mångsidig konstnär som arbetar med rörliga- och stillbilder, miljökonst, performanser, installationer och teckningar. Den röda tråden i Miettinens verk är människan, lanskap och miljö.

Miettinen har haft separatuställningar från år 1997 och hon har aktivt deltagit i grupputställningar både i Finland och utomlands, så som Mupis i Valencia, Pereuchet i St Petersburg, Landscape Metropolis G11 i Berlin och Kansvokkain i Kunsti Museum och Kiasma. Miettinens arbeten finns bland annat i Swanljung samlingen, Kunsti Moderna Museum, Tuulensuu konstsamling och i flera privatsamlingar. År 2015-2017 är Miettinen länskonstnär i miljökonst i Nyland vid Centret för konstfrämjande.