Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Artists' Association MUU » Vappu Rossi: Jäälinnun päivät
MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

Vappu Rossi: Jäälinnun päivät

vappurossi_80030.5.-20.6.2014

MUU Galleria
https://www.facebook.com/events/1563992737160531/

Avajaiset torstaina 29.5.2014 kello 17–19. Tervetuloa!

Näyttelyn avaa filosofi Kai Alhanen.

Avajaisesitys: CARBON BASED LOVE.
Tanssija Ingrid André esittää version mediateoksessa nähtävästä koreografiasta.

Vappu Rossin näyttelyssä Jäälinnun päivät on esillä suurikokoisia piirustuksia ja mediataidetta. Teokset käsittelevät inhimillistä tunne- ja aikaskaalaa; ruumiillisuutta, läsnä- ja poissaoloa. Pääosassa on ihmisen kuva.

Piirustukset ovat suurikokoisia kasvotutkielmia. Kuvat rakentuvat viivamassoin; etsiskelevä piirrin kehrää kudelmaa, josta hahmot saavat muotonsa. Näennäisesti yksinkertainen väline toimii voimallisena tunteen ja kokemuksen välittäjänä. Aiheena on mielen sisäinen maailma: raukeus ja rauha, pelko ja levottomuus. Rossin teosten hahmot tasapainottelevat tämän- ja tuonpuoleisen rajapinnalla, kädenjälki on reseptiivistä ja herkkää, toisinaan vahvan graafista. Taiteilija luottaa piirustuksen arkaaiseen voimaan. Jokainen vedetty viiva näkyy – piirros paljastaa jälkensä.

Jäälinnun päivät -näyttelyssä saa ensiesityksensä kaksi mediateosta. Carbon Based Love -videossa tanssija ja suuri seinäpiirros tapaavat osin animoidussa koreografiassa. Yhteistyössä muusikko Milla Viljamaan ja belgialaissyntyisen tanssija-koreografin Ingrid Andrén kanssa toteutettu teos käsittelee kohtaamista ja kaipuuta dramaattisesti mutta humoristisesti. Seinäpiirroksessa toistuvat Rossin tuotannolle ominaiset mustat, graafiset oksistot ja juuret sekä niiden rinnastus ihmisruumiin verisuonistoon ja hermoverkkoon.

Myös valokuvapohjainen mediataideanimaatio Avioliitto on esillä ensimmäisen kerran. Kehystetyssä kaksoismuotokuvassa pariskunta muuttuu hitaasti toisikseen – ja takaisin. Muutos on asteittaista, äkkikatsomalta lähes huomaamatonta. Teos viittaa vanhaan ”totuuteen” siitä, että aviopuolisot alkavat pikku hiljaa muistuttaa toisiaan. Avio-onni saa mykkänä toistensa ohi tuijottavan pariskunnan kautta lakonisen käsittelyn. Huumoritason lisäksi hitaasti muuttuvassa kuvassa ovat läsnä myös sukupuoleen ja kumppanuuteen liittyvät kysymykset – kuvassa kun on suurimman osan aikaa kaksi hybridiä – sekä ajan kulumisen ja kuolevaisuuden teemat.

Suoraan galleriatilan seinään on lisäksi toteutettu toisinto Carbon Based Love -videossa nähtävästä hiilipiirroksesta. Piirros sotkeentuu jonkin verran avajaisperformanssin aikana.

Näyttelyn teoksissa heilimöi Rossin rakkaus piirtämiseen: yhtä lailla sen koruttomassa, perinteisessä muodossa kuin sen nykytaiteeseen kurottuvissa sovelluksissa: tilallisissa, taiteidenvälisissä, esityksellisissä ja teknisesti moniulotteisissa variaatioissa.

Vappu Rossi (1976) on kuvataiteilija, mediataiteilija ja taidegraafikko. Hänen tuotantonsa on piirustuslähtöistä, mutta tekniikaltaan monipuolista: mediataideanimaatioiden lisäksi hän tekee valokaappiteoksia, maalauksia ja grafiikkaa. Paikkasidonnaiset jättiläismäiset seinäpiirustukset sekä yhteistyöprojektit tanssijoiden ja muusikoiden kanssa ovat merkittävä osa hänen työskentelyään.

*****

”Jäälinnuksi voidaan kutsua ihmistä, joka vetäytyy liiaksi kanssakäymisestä muiden kuolevaisten kanssa. Jäälinnuiksi voidaan kutsua myös niitä, joita tuskat ja raskaat onnettomuudet vaivaavat tässä pimeässä maailmassa.
Linnun pesiessä, poikasten kuoriutuessa, sen kasvattaessa ja huolehtiessa niistä meren aallot eivät liikahdakaan, vaan koko valtameren kerrotaan olevan turvallinen ja tyyni. Kreikkalaisilla ja latinalaisilla runoilijoilla oli usein tapana toivottaa merelle lähteville ystävilleen Jäälinnun päiviä.”

Jäälinnun ruumiilla tai sen osilla, kuten silmillä, sydämellä, sulilla ja vatsalaukulla, on uskottu olevan maagisia, jopa lääketieteellisiä voimia. Niillä on tyynnytetty merta, karkoitettu riitoja ja herätelty uneliaita nuorukaisia.

Kreikkalaisten draamojen Halkyonian eli Jäälinnun päivien on päätelty tarkoittavan paitsi yhteiskunnallisesti rauhallista aikakautta, myös keskitalven leutoa ja kirkasta säätä.

Lähteet:
Wanochius, Anders ja Humbla: Luonnontieteellinen disputaatio jäälinnusta, 1682. Kirjasta Suomen lintutieteen synty – Turun akatemian aika (Lehikoinen, Lemmetyinen, Vuorisalo & Kivistö), s. 87-88. Jyväskylä 2009.
Antiikin draamat paljastivat myös sään, Helsingin Sanomat 1.4.2014.

MUU-YHTEISTYÖSSÄ:
Pro AV
Genelec


Vappu Rossi: Isfågelns dagar
30.5.–20.6.2014
MUU Galleri

https://www.facebook.com/events/1563992737160531/

Vernissage torsdagen 29 maj 2014, KL. 17-19. Välkommen!

Utställningen öppnas av filosofen Kai Alhanen.

Öppningsnummer: CARBON BASED LOVE.
Dansaren Ingrid André framför en version av koreografin i medieverket.

På Vappu Rossis utställning Halkyoniska dagar visas teckningar i stort format samt mediekonst. Verken behandlar den mänskliga känslo- och tidsskalan; kroppslighet, närvaro, frånvaro. Bilden av människan spelar huvudrollen.

Teckningarna är ansiktsstudier i stort format. Bilderna är konstruerade av streckmassor; ett sökande ritstift spinner en väv från vilken gestalterna tar sin form. Det skenbart enkla redskapet fungerar som en kraftfull förmedlare av känsla och erfarenhet. Motivet är själens inre landskap: slakhet och frid, rädsla och oro. Gestalterna i Rossis verk balanserar på gränsytan mellan liv och död, pennföringen är receptiv och känslig, ibland starkt grafisk. Konstnären litar på teckningens arkaiska kraft. Varje draget streck är synligt – teckningen avslöjar sina spår.

På utställningen premiärvisas också två medieverk. Carbon Based Love är en video där en dansare och en stor väggteckning träffas i en delvis animerad koreografi. Verket, som Rossi gjort i samarbete med musikern Milla Viljamaa och den belgiskfödda dansaren-koreografen Ingrid André, behandlar möte och längtan på ett dramatiskt men humoristiskt sätt. I väggteckningen upprepas de för Rossi typiska svarta grafiska gren- och rotverken som också här jämförs med människokroppens blodkärls- och nervsystem.

Också mediekonstanimationen Äktenskap som utgår från ett fotografi visas för första gången. I ett inramat dubbelporträtt förvandlas de två makarna långsamt till varandra för att sedan återta sin egen skepnad. Förvandlingen sker gradvis och märks knappt vid en hastig anblick. Verket refererar till den gamla ”sanningen” som säger att makar småningom börjar likna varandra. Via de två makarna som stumt stirrar förbi varandra blir den äktenskapliga lyckan lakoniskt avhandlad. Förutom den humoristiska dimensionen aktualiserar verket också frågor kring kön och partnerskap – verket visar ju nästan hela tiden två hybrider – samt frågor kring tidens gång och förgänglighet.

Direkt på galleriväggen har Rossi dessutom gjort en variation av kolteckningen i videon Carbon Based Love. Teckningen kommer att bli lätt tillstökad under performancen på vernissagen.

Utställningsverken utstrålar Rossis kärlek till tecknandet, såväl i dess traditionella osmyckade form som i samtidskonstens spretande tillämpningar: rumsliga, tvärkonstnärliga, performativa och tekniskt mångdimensionella variationer.

Vappu Rossi (1976) är bildkonstnär, mediekonstnär och konstgrafiker. I sin produktion utgår hon från teckning, men hon använder flera olika tekniker: förutom mediekonstanimationer gör hon också verk med ljusskåp samt målningar och grafik. De platsbundna jättelika väggteckningarna och samarbetsprojekten med dansare och musiker är en viktig del av hennes konstnärliga arbete.

*****

”Isfågel kan man kalla en människa som alltför starkt undandrar sig umgänge med andra dödliga. Isfåglar kan man också kalla dem som plågas av smärtor och svåra olyckor i denna mörka värld.
Då fågeln häckar, ungarna kläcks och fågeln fostrar och sköter om dem rör sig inte vågorna på havet, utan hela oceanen sägs vara trygg och lugn. Grekiska och latinska poeter brukade ofta tillönska vänner på väg ut på sjön Halkyoniska dagar, dvs. Isfågelsdagar.”

Isfågelns kropp och kroppsdelar, såsom ögonen, hjärtat, fjädrarna och magsäcken, troddes ha magiska, rentav läkande krafter. Med dem har man lugnat havet, skingrat osämja och väckt upp sömniga ynglingar.

De grekiska dramernas Halkyonia, Halkyoniska dagar, har ansetts betyda förutom en samhälleligt lugn epok också milt och klart väder i midvintern.

Källor:
Wanochius, Anders ja Humbla: Luonnontieteellinen disputaatio jäälinnusta, 1682. Kirjasta Suomen lintutieteen synty – Turun akatemian aika (Lehikoinen, Lemmetyinen, Vuorisalo & Kivistö), s. 87-88. Jyväskylä 2009.
Antiikin draamat paljastivat myös sään, Helsingin Sanomat 1.4.2014.

I samarbete med MUU:
ProAV
Genelec