Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Artists' Association MUU » JUHA OKKO: Nostalgia / Nostalgi
MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

JUHA OKKO: Nostalgia / Nostalgi

argumentaatio9.8.–1.9.2013

MUU galleria


(klicka här för svenska)

”Nostalgia tarkoittaa menneen ikävöintiä, kaihoa ja haikeutta. Nostalgiaan liittyy usein menneen aikakauden ihannointia. Sananmukainen merkitys sanalle nostalgia on koti-ikävä, kotimaan kaipuu. Se on johdettu kreikan kielen sanoista nostos, kotiinpaluu ja algos, tuska.” – Suomenkielinen Wikipedia, 2013

”Nostalgia (kreik. nostos=kotimatka ja algos=kärsimys), koti-ikävä, joka esiintyy usein sairauden luontoisena.” – Sivistyssanakirja, Otava 1948

Näyttelykokonaisuuteni nimi on Nostalgia, eli kapeasti ymmärrettynä koti-ikävä. Nostalgiani kohdistuu ”alkuperään” ja ensimmäisiin omaehtoisiin kokemuksiini taiteesta. Että taideteos tai kuva siitä voisi kutsua luokseen pakottavasti ja vaativasti. Ilman käsitteitä ja mahdollisuutta sanallistaa kokemusta.

Töitteni lähtöteokset ovat tunnettuja ja tunnistettavia. Uudisversiot ovat varmasti kunnianosoitus ja fanittamisen ele näitä teoksia ja taiteilijoita kohtaan. Työt ovat kuitenkin kuvia kuvasta: lähtökohtana teosten reproduktio kirjassa tai netissä, lopputuloksena käsin maalattu variaatio painokuvasta.

Taustaa

Innostuin taiteesta teini-iässä taidekirjojen kuvien kautta: surrealistit ja dadaistit, vähän myöhemmin impressionismi, Edvard Munch ja Vincent van Gogh. Kuvat herättivät minussa taiteeseen kohdistuvan kaipuun. Halusin tehdä jotakin samanlaista: kuvataidetta joka herättäisi minussa vastaavan tunteen. Pakottavan ja luokseen kutsuvan jännityksen.

2004 vietin kolme kuukautta Suomen taiteilijaseuran residenssissä Firenzen lähellä. Taide ennen vuotta 1850 ei ollut aiemmin kiinnostanut minua mutta Firenze ympäristöineen muutti tilanteen. Renessanssin taide ”kolahti” ja yritinkin tuoreeltaan käsitellä kokemustani maalaamalla. En tuolloin saanut aiheesta/tunteesta/kokemuksesta otetta ja asia jäi.

Prosessi

Aloitin tämän näyttelyn valmistamisen vuoden vaihteessa 2012-13. Aluksi maalasin ei-esittäviä akvarelliluonnoksia. Kaipasin kuitenkin jotain esittävää tai paremminkin ”valmista” kuvaa rinnalle: lähtökohdaksi ja keskustelu-kumppaniksi. Avasin renessanssin taidetta käsittelevän kirjan ja annoin mennä.

Luonnostelin eri tyyppisistä maalauksista, mutta en saanut otetta allegorioista ja muotokuvia en halunnut käyttää. Jäljelle jäi taulumaalauksen osalta lähinnä raamatullisia aiheita, joissa kuvataan helposti ymmärrettäviä tunteita: surua, raivoa, pelkoa, hämmennystä, lohdutusta, uhoa, pettymystä. Uskonto tai uskonnollinen tunne ei kuitenkaan ole näyttelyni aihe.

Näyttelyinstallaationi lähtökohtina ovat renessanssin ja barokin taiteilijoiden teoksista tekemäni luonnokset ja akvarellit. Tavoittelen yhdistelmää, jossa historiallisen maalauksen elementit ja maalauseleet sotkeutuvat 2000-luvun kokonaisuudeksi.

Helsingissä 31.7.2013

Juha Okko

Kuvataiteilija Juha Okko (s.1963) on pitänyt 28 yksityisnäyttelyä vuodesta 1988 ja osallistunut lukuisiin yhteis- ja ryhmänäyttelyihin koti- ja ulkomailla. Hänen työskentelylleen on tyypillistä rakentaa installaatioita akryyli- ja öljyvärimaalauksista joita yhdistetään väliaikaisiin seinä- ja ikkunamaalauksiin.

Hän osallistuu 16.6.-1.9. OpenArt2013 näyttelyyn Örebrossa, Ruotsissa yli 60 m2:n jugurttimaalauksella.

MUU-YHTEISTYÖSSÄ:
Pro AV
Genelec


Juha Okko: Nostalgi

”Nostalgi betyder längtan efter det förgångna, en form av saknad och vemod. Bokstavligen betyder nostalgi hemlängtan, att minnas sitt hemland med saknad. Ordet härstammar från grekiskans nostos, hemkonst, och algos, smärta.” – Finska Wikipedia, 2013

”Nostalgi (grek. nostos=hemfärd och algos=lidande), hemlängtan som ofta uppträder likt en sjukdom.”
– Sivistyssanakirja, Otava 1948

Namnet på min utställning är Nostalgi, dvs. i snäv bemärkelse hemlängtan. Min nostalgi gäller dels ”det ursprungliga”, dels mina första personliga konstupplevelser; ett konstverk eller en bild av ett konstverk ska kunna kalla till sig, tvingande och krävande. Utan begrepp, utan möjligheter att verbalisera upplevelsen.

Utgångspunkterna för mina verk är bekanta och igenkännbara. Nyversionerna är säkert en hyllning till och en beundrares gest mot dessa verk och konstnärer. Verken är dock bilder av en bild: utgångspunkten är en reproduktion i en bok eller på webben, slutresultatet en målad variation av en tryckt bild.

Bakgrund

I tonåren fascinerades jag av konsten via bilder i konstböcker: surrealisterna och dadaisterna, lite senare impressionismen, Edvard Munch och Vincent van Gogh. Bilderna framkallade en konstlängtan inom mig. Jag ville göra någonting likadant: bildkonst som väcker en motsvarande känsla hos mig. En tvingande och kallande spänning.

År 2004 tillbringade jag tre månader på Konstnärsgillets residens nära Florens. Konst från tiden före 1850 hade inte intresserat mig tidigare, men Florens och dess omgivning förändrade situationen. Jag ”tände” på renässanskonsten och försökte omedelbart bearbeta min upplevelse genom att måla. Men jag fick inte grepp om ämnet/känslan/upplevelsen, och saken förföll.

Processen

Jag började förbereda denna utställning vid årsskiftet 2012–13. Till en början målade jag abstrakta akvarellskisser. Men jag saknade någonting föreställande, eller snarare en ”färdig” bild som utgångspunkt och samtalspartner. Jag öppnade en bok om renässanskonsten och kastade loss.

Jag skisserade olika typer av målningar men fick inte grepp om allegorierna, och porträtt ville jag inte använda. För tavelmålandets del återstod då snarast de bibliska motiven med deras lättbegripliga känslor: sorg, ursinne, rädsla, förvirring, tröst, övermod, besvikelse. Religion och religiösa känslor är emellertid inte temat för min utställning.

Utgångspunkterna för min ustställningsinstallation är de skisser och akvareller jag gjort utgående från renässans- och barockkonstnärernas verk. Jag eftersträvar en kombination där det historiska måleriets element och gester blandas samman i en 2000-talistisk helhet.

Helsingfors, den 31 juli 2013

Juha Okko

Bildkonstnär Juha Okko (f. 1963) har sedan 1988 hållit 28 separatutställningar och deltagit i talrika gemensamma utställningar och grupputställningar både i Finland och utomlands. Typiskt för hans arbetssätt är att han bygger installationer av akryl- och oljemålningar som han sedan kombinerar med provisoriska vägg- och fönstermålningar.

Han deltar 16.6–1.9 i utställningen OpenArt 2013 i Örebro med en över 60 kvadratmeter stor yoghurtmålning.