Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Artists' Association MUU » KATI ÅBERG: Nyt sen näkee…Nyt ei / Nu se du den…Nu ser du inte
MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

KATI ÅBERG: Nyt sen näkee…Nyt ei / Nu se du den…Nu ser du inte

ST-59.8.–1.9.2013

MUU studio

(klicka här för svenska)

“Kuvittele ihana puutarha. Tämän puutarhan keskellä on musta aukko, palapelin puuttuva osa. Tämä puuttuva osa vetää katseen puoleensa, tuo tumma tyhjyys kiehtoo enemmän kuin sitä ympäröivä kukkaloisto.”

Yli kaksikymmentä vuotta sitten itselleni rakas ihminen sokeutui. Hänen tarinaansa ja arkeaan seuratessani aloin pohtia entistä omakohtaisemmin näkemisen ja näkökyvyn merkitystä meille ympäristömme hahmottamisessa. Tämän pohdinnan tuloksena syntyivät näyttelyni kaksi videoteosta, joiden teemana ovat erilaiset tavat nähdä.

Näkyjä kertoo naisesta, joka aikuisiässä menettää yllättäen näkönsä. Sokeutumisen alkuaikoina hänen muistikuvansa visuaalisesta ympäristöstä elävät niin vahvoina, ettei hän koe olevansa sokea. Näkyjä kuvaa prosessia, jossa nainen asteittain loittonee näkevien maailmasta omaan sisäiseen maailmaansa, joka muuttuu vähitellen painostavaksi ja turvattomaksi – ja lopulta jopa pelottavaksi.
Äänikävely syventyy puolestaan siihen, mitä äänet paljastavat ympäristöstämme. Kamera seuraa syntymäsokean Riikka Hännisen matkaa kaupungin katua pitkin. Hän hahmottaa ympäristöään kaupungin äänten ja opaskoiransa avulla ja kuvailee, mitä hänen tulkintansa mukaan hänen ympärillään on. Katsoja hahmottaa kaupunkitilan hänen kuvailunsa perusteella.

Kati Åberg (s. 1967) on valmistunut taiteen maisteriksi Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratoriosta. Åberg tekee videoita, interaktiivisia installaatioita ja live-visualisointeja yhteistyössä esiintyvien taiteilijoiden kanssa. Hänen työnsä ovat usein dokumentaarisia tai esittäviin taiteisiin perustuvia.

Näyttelyä ovat tukeneet AVEK, Taiteen edistämiskeskus, Helsingin kulttuurikeskus ja Koneen Säätiö.

MUU-YHTEISTYÖSSÄ:
Pro AV
Genelec


Kati Åberg: Nur du ser den…Nu du ser inte

”Föreställ dig en underbar trädgård. I mitten av den finns ett svart hål, den felande pusselbiten. Denna felande bit drar blicken till sig, denna mörka tomhet fascinerar mer än all blomsterprakt omkring den.”

För över tjugo år sedan förlorade en människa som är mig kär sin syn. Då jag följde hennes berättelse och vardag började jag på ett personligare plan fundera över seendets och synförmågans betydelse för hur vi varseblir vår omgivning. Dessa reflexioner resulterade i de två videoverk som visas på denna utställning. Båda behandlar olika sätt att se.

Synförnimmelser berättar om en vuxen kvinna som plötsligt förlorar synen. I början av sin blindhet är hennes minnesbilder av den visuella miljön så starka att hon inte upplever sig som blind. Videon beskriver den process där kvinnan stegvis fjärmas från de seendes värld och går in i sin egen inre värld, som småningom blir tryckande och otrygg – till sist direkt kuslig.

Ljudvandring åter dryftar vad ljuden avslöjar om vår omgivning. Kameran följer den blindfödda Riikka Hänninens vandring på gatan. Hon varseblir sin omgivning via stadens ljud och sin ledarhund och redogör för sin upplevelse av vad som finns omkring henne. Tittaren varseblir staden utifrån hennes skildring.

Kati Åberg (f. 1967) är konstmagister från Konstindustriella högskolans Medialaboratorium. Hon gör videor, interaktiva installationer och live-visualiseringar i samarbete med scenkonstnärer. Hennes verk är ofta dokumentära eller baserade på olika slag av scenkost.

Utställningen har understötts av AVEK, Centret för konstfrämjande, Helsingfors kulturcentral och Kones stiftelse.