Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Artists' Association MUU » ESSI KAUSALAINEN: Triangles = Mountains = Clouds (exercises for impatient minds)
MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

ESSI KAUSALAINEN: Triangles = Mountains = Clouds (exercises for impatient minds)

Picture: Wilma Hurskainen5.4.–28.4.2013
MUU galleria

Peer to Peer -keskustelutapahtuma ma 8.4. klo 17

Closing Ceremony -performanssi su 28.4. klo 15

(klicka här för svenska)

Jos oleminen on dialogia maailman kanssa, minkälaisia jälkiä siitä jää? Katoavatko tapahtumat ja teot jäljettömiin, vai jäävätkö ne kummittelemaan ympäristöönsä ja osapuoliinsa? Voiko teko olla olemassa jo ennen toteutumistaan – aikeena, aavistuksena? Ja voiko tämä aie jo resonoida meitä ympäröivissä olennoissa ja esineissä?

Performanssitaiteilija Essi Kausalaisen yksityisnäyttely Triangles = Mountains = Clouds (exercises for impatient minds) koostuu eleistä ja tapahtumista, jotka asettuvat galleriatilaan videona, tekstinä, esineinstallaationa ja elävänä esityksenä. Vaihtelevasta muodostaan huolimatta ne ovat kaikki pohjimmiltaan performansseja. Installaatio paljastuu tarkemmalla katsomisella esitykseen virittäytyväksi esineistöksi ja tekstiteokset erään seremonian dokumentaatioksi. Usealla eri aikatasolla risteilevä teoskokonaisuus ankkuroituu nyt-hetkeen performanssilla, joka on galleriassa läsnä koko näyttelyn ajan.

Kausalaisen taiteellisen ajattelun lähtökohtana on keho aisteineen. Teoksissaan hän tarkastelee maailmaa elävänä oliona, orgaanisena kokonaisuutena. Maailma on kaoottinen ruumis, jonka kaikki osat ovat kokonaisuuden kannalta tärkeitä; oleminen on jatkuvaa liikettä, neuvottelua sen muiden osien kanssa. Kausalainen tarkastelee tätä sanatonta vuoropuhelua valmistamalla seremonioiden kaltaisia tilanteita ja tapahtumia yhteistyössä kasvien, mineraalien ja esineiden kanssa. Teoksissa tila ominaispiirteineen, erimuotoiset eliöt ja esineet nousevat yhdenvertaisiksi esiintyjiksi ihmisen rinnalle.

Essi Kausalainen on toiminut kansainvälisellä performanssikentällä aktiivisesti vuodesta 2000. Esitysten lisäksi hän on järjestänyt kuusi installaatioista ja videoteoksista koostuvaa yksityisnäyttelyä (Helsinki, Malmö, Turku). Kausalaisen teokset perustuvat usein hetkellisyyteen – katoavaan tilanteeseen tai tilaan. Tämän katoavaisuuden kautta Kausalainen tarkastelee elävyyden ja ruumiina olemisen kysymyksiä.

Näyttelyä ovat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö, Koneen säätiö, Uudenmaan taidetoimikunta (HIAP-residenssi), Saaren Kartano ja MHY – Lounametsä.


5.4–28.4.2013
MUU galleri

Peer to Peer -diskussion må 8.4. kl. 18
Closing Ceremony, performance sö 28.4. kl. 15

Om existensen är en dialog med världen, vilka slags spår lämnar den? Utplånas händelserna och handlingarna eller lever de kvar spökande i sin omgivning och i de medverkandes sinnen? Kan en gärning existera redan innan den utförts – som en avsikt, en föraning? Och kan blotta avsikten ge resonans i varelser och föremål i näromgivningen?

Performancekonstnären Essi Kausalainens separatutställning Triangles = Mountains = Clouds (exercises for impatient minds) består av gester och händelser som intar galleriet i form av video, text, assemblage och liveföreställning. Trots de variationsrika formerna är allt i grunden performance. Vid en noggrannare granskning märker man att assemblaget är en föremålsgrupp som tar sats inför föreställningen medan textverken visar sig vara dokumentation av en ceremoni. Verket rör sig på fl era olika tidsplan; förankringen i nuet sker genom performancen som är närvarande i galleriet under hela utställningen.

Kausalainens konstnärliga tänkande utgår från kroppen och dess sinnen. I sin produktion granskar hon världen som ett levande väsen, en organisk enhet. Världen är en kaotisk kropp vars alla delar är viktiga för helheten; existensen är en oavbruten rörelse, ständiga överläggningar med de övriga delarna. Kausalainen studerar denna ordlösa dialog genom att förbereda ceremonilika situationer och händelser tillsammans med växter, mineraler och föremål. I hennes verk är både rummet med dess särdrag och olika slags organismer och föremål jämbördiga uppträdande vid sidan av människan.

Utställningen har understötts av Alfred Kordelins stiftelse, Kones stiftelse, Nylands konstkommission (HIAP), Saari herrgård och Skogsvårdsföreningen Lounametsä.