Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Artists' Association MUU » SAMI ALA: Kuolleiden talosta / Från de dödas hus
MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

SAMI ALA: Kuolleiden talosta / Från de dödas hus

kuolleidentalosta8.3.-28.3.2013
MUU studio

(klicka här för svenska)

Missä määrin tilan kokemisemme nivoutuu meidän oma mielentilaamme? Onko konkreettinenkin tila viime kädessä mentaalista tilaa? Missä on raja? Työn ideana on kartoittaa ihmisen tilan kokemista, ja sitä missä määrin tähän kokemiseen nivoutuu hänen oma ”sieluntilansa”.

Teos pohjautuu haastatteluihin. Tarkoitusta varten haastateltiin neljää samassa pienkerrostalossa asuvaa ihmistä. He kertoivat muistinvaraisia mielikuviaan talossa asumisesta. Erityisesti ”sieluntilan” osuuden kartoittamiseksi haastateltuja pyydettiin kertomaan myös talossa olevista, heille tuntemattomista tiloista.

Alkuperäinen idea ja videossa käytetty teksti on JP Kaljosen samaa aihetta käsittelevästä installaatiosta Talo (2003).

MUU-YHTEISTYÖSSÄ:
Pro AV
Genelec


Sami Ala: Från de dödas hus

8–28.3.2013
MUU studio

I vilken mån är vår rumsupplevelse beroende av vår sinnesstämning? Är även ett konkret rum i sista hand ett mentalt rum? Var går gränsen? Syftet med verket är att kartlägga människans spatiala upplevelse och hur den infl ueras av hennes ”själstillstånd”.

Verket är baserat på intervjuer med fyra personer som bor i ett mindre höghus. De redogjorde för sina minnesbilder av hur det är att bo i huset. Särskilt för att bestämma ”själstillståndets” inverkan ombads personerna också att berätta om rum i huset som var obekanta för dem själva.

Originalidén och den text som används i videon är från JP Kaljonen installation Huset (2003) som behandlar samma ämne.