Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Artists' Association MUU » MINNA KANGASMAA – POST-NATURE
MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

MINNA KANGASMAA – POST-NATURE

28.9.-3.11.2019
MUU Kaapeli
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C, Helsinki
Avoinna: ma–pe 10–19, la–su 12–16

kuva: Minna Kangasmaa, Post-nature

 

MUU Kaapelin näyttelyn veistokset jatkavat Minna Kangasmaan vuodesta 2008 työstämää teossarjaa Systema naturae. Sarjan teoksissa Kangasmaa tarkastelee ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon vuorovaikutussuhteita sekä niiden potentiaalia synnyttää sekä tuhoa että edistystä.

Näyttelyn avajaiset perjantaina 27.9.2019 klo 17–19. Tervetuloa!

Sanana luonto on arkipäiväinen, mutta käsitteenä sen määrittely käy päivä päivältä haasteellisemmaksi – uudet käsitykset luonnosta paljastavat uusia puolia myös itsestämme, yhteiskunnasta, kulttuurista ja historiasta. 1700-luvulla ruotsalainen luonnontutkija Carl von Linné sijoitti taksonomiseen järjestelmäänsä ihmisen yhdeksi lajiksi kädellisten lahkoon. Lajinimen perään hän lisäsi kehotuksen ”Nosce te ipsum”, ’’Tunne itsesi’’. Tähän kehotukseen pohjaten Kangasmaa on tehnyt teoksia, joissa hän on etsinyt vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää maapallo inhimillisen ja ei-inhimillisen kohtauspaikkana. Keskiössä on ihmiselle ominainen empatian kyky ja sen ulottaminen koko maapalloa koskevaksi. Suhteellamme muuhun olevaiseen ja siihen miten käytämme ja jaamme niukentuvia resursseja, ja millä tavalla kohtelemme toisia ihmisiä, eläimiä, kasveja ja ylipäänsä kaikkea tällä planeetalla, on vaikutuksia nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Tässä empatialla on ratkaiseva asema, sillä se saattaa olla tie uudenlaiseen ymmärtämiseen.

Lyhyesti sanottuna Kangasmaa pyrkii teoksillaan avaamaan näkökulmia ulos ihmiskeskeisestä maailmankuvasta ja haastamaan suhteemme materiaaliseen maailmaan, sillä hän on vakuuttunut ettei ole mitään tärkeämpää ja kiireellisempää kuin tarkastella nykyistä ekologista kriisiä.

Ympäristöasiat ovat omalla tavallaan vaikeita aiheita taiteessa ja muutenkin. Timothy Morton kirjoittaa kirjassaan “Ecology Without Nature”, että nykyään tuskin kukaan haluaa mainita ympäristöä, koska silloin uhkaat kuulostaa tylsältä tai tuomitsevalta tai hysteeriseltä, tai näiden kaikkien sekoitukselta. Mutta Morton näkee myös syvemmän syyn: Kukaan ei pidä siitä, kun mainitset ympäristön, koska tuot sen etualalle. Toisin sanoen se lakkaa olemasta ympäristö. Se pysähtyy olemasta jotakin, joka ympäröi ja ylläpitää meitä. Kun ajattelet, mihin jätteesi menee, maailmasi alkaa kutistua.

Näyttelyn teokset kiinnittyvät aikaan, jona ihmisen toiminta on läpikotaisesti muuttanut Maan ekosysteemejä ja geologista muotoa. Muovi on yksi niistä materiaaleista, jonka voi puhtaasti ajatella olevan ihmisperäistä ja jonka vaikutuksia ekosysteemiin ei täysin tiedetä. Orgaanisen ja synteettisen sekoittuessa muovista on tullut myös osa meitä. Havahduttaako muovin sekoittuminen kiinteäksi ja erottomaksi osaksi luonnon systeemejä meidät huomaamaan luonto-käsitteen ongelmallisuuden? Mitä luonto on sen jälkeen, kun se ei ole enää luontoa?

Minna Kangasmaa on kuvanveistäjänä monipuolinen materiaalinkäyttäjä ja hänen teoksillaan on tarkkaan harkittu ilmiasu. Työskentelyssään Kangasmaa yhdistää kuvanveiston tekniikoita muihin tekniikoihin. Vaikka hänen teoksillaan on monia olemuksia, laajassa mielessä ne ovat veistoksia. Kangasmaan näyttelyt ovat usein laajoja käsitteellisiä kokonaisuuksia. www.minnakangasmaa.fi

Näyttelyn toteutusta ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus.

muugalleria(a)muu.fi

 

Minna Kangasmaa
POST-NATURE

28.9.-3.11.2019
MUU Kabel
Tallbergsgatan 1 C, Helsingfors
Öppettider: mån-fre 10–19, lör-sön 12–16

Vernissage, fredag 27.9.2019, kl. 17.00-19.00. Välkommen!

Skulpturerna på utställningen vid MUU Kabel är uppföljare till Minna Kangasmaas serie kallad Systema naturae som påbörjades år 2008. I serien undersöker Kangasmaa samspelet mellan människan, samhället och naturen samt deras förmåga att orsaka både skada och framsteg.

Ordet natur är ett vardagligt ord, men som begrepp blir dess definition allt mer otydlig dag för dag – nya definitioner av naturen avslöjar nya sidor även hos oss själva, samhället, kulturen och historian. På 1700-talet placerade den svenska naturforskaren Carl von Linné människan bland arter primater i sin taxonomiska system. Baserat på detta system, har Kangasmaa gjort verk där hon söker efter alternativa sätt att förstå jorden som en mötesplats för människan och icke-människor. Centralt ligger den mänskliga egenskapen att känna empati. Vårt förhållande till andra liv och hur vi fördelar jordens knappa resurser, samt behandlar andra människor, djur, växter och i största allmänhet allt på denna planeten, har konsekvenser för nuet och framtiden. Empati spelar en avgörande roll, som en väg till nya insikter.

Sammanfattningsvis försöker Kangasmaa öppna upp ett annat perspektiv än en världsbild som kretsar runt människan och utmanar vår relation till den materialla världen, eftersom hon är övertygad om att det inte finns något viktigare och mer brådskande än att granska den nuvarande ekologiska krisen.

Miljöfrågorna är ett svårt ämne i konsten och även annars. Timothy Morton skriver i sin bok “Ecology Without Nature” att numera vågar nästan ingen nämna miljö, på grund av risken att låta tråkig, eller fördömande, eller hysterisk, eller en blandning av alla dessa faktorer. Men Morton ser även djupare orsaker: ingen gillar att du nämner miljön, eftersom du därmed ger den företräde. Den upphör att vara något som omger oss och underhåller oss. När du undrar vart dina avfall försvinner, börjar din värld krympa.

Utställningens konstverk fokuserar på en tid då människans aktivitet har haft djuptgående förändringar på jordens ekosystem och geologiska utformning. Plast är ett av de material som kan anses vara av mänskligt ursprung och vars effekt på ekosystemet inte är helt känt. Som organisk och syntetisk blanding, har plast även blivit en del av oss. Har plasten blivit en integrerad och oskiljbar del av naturens system utan att vi märkt problemet runt naturbegreppet? Vad är naturen efter att det inte längre kan defineras som natur?

Minna Kangasmaa är en skulptör som använder material mångsidigt och hennes verk har ett väl genomtänkt uttryck. I sitt arbete kombinerar Kangasmaa olika skulpturtekniker med andra tekniker. Trots att hennes konstverk har många utformningar, är de i vid bemärkelse skulpturer. Kangasmaas utställningar är ofta omfattande konceptuella helheter. www.minnakangasmaa.fi

Utställningen understöds av Suomen Kulttuurirahasto och Centret för konstfrämjande.

muugalleria(a)muu.fi