Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Artists' Association MUU » AVOIN HAKU – MEDIAKUUTIO KESKUSTAKIRJASTO OODISSA
MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

AVOIN HAKU – MEDIAKUUTIO KESKUSTAKIRJASTO OODISSA

Avoin haku taiteilijoille:
Mediakuutio Oodissa työpaja 16.-23.10.2019 ja
näyttely 30.1.-1.3.2020 ja 2.4.-3.5.2020

Hakuaika päättyy 4.9.2019 

Tutustuminen tilaan perjantaina 23.8.2019 klo 18-20!

image: Kuvio

Mediakuutio on mediataiteen projekti, joka tuo yhteen taiteilijat ja uudenlaisen, immersiivisen esittämisalustan, Helsingin uuden Keskustakirjasto Oodin Kuution. Työpajassa keskitytään teoksiin, jotka huomioivat sekä tilan että yleisön. Työpajaan voivat hakea valtakunnallisesti ammattitaiteilijat, jotka ovat kiinnostuneita immersiivisestä mediataiteesta, taiteen alasta riippumatta.

Linkki hakemukseen löytyy TÄÄLTÄ

Oodin Kuutioon pääsee tutustumaan perjantaina 23.8.2019 klo 18-20. Kuutio sijaitsee Oodin 2. kerroksessa, rautatieaseman puoleisessa päädyssä. Paikalla lisätietoja projektista antamassa läänintaiteilija Annika Dahlsten Taiteen edistämiskeskuksesta ja toiminnanjohtaja Timo Soppela MUU ry:stä. Tilaan voi tulla tutustumaan vapaasti kahden tunnin aikana, ilman ennakkoilmoittautumista.

Projektin tavoitteena on tukea ja kannustaa immersiivisestä mediataiteesta kiinnostuneita taiteilijoita, esitellä Oodin Kuutio taiteen esityspaikkana ja luoda toimivia mediataiteen esityskäytäntöjä kirjastokontekstiin. Taiteen edistämiskeskus ja Taideyliopiston soveltavan ja osallistavan taiteen koulutusohjelma yhteistyössä Oodin kanssa kehittävät projektissa mediataiteen yleisötyötä.

Projekti on Taiteen edistämiskeskuksen, Keskustakirjasto Oodin, Taideyliopiston ja Taiteilijajärjestö MUU ry:n yhteishanke, ja sitä koordinoi läänintaiteilija Annika Dahlsten.

Mediataiteen työpaja järjestetään Keskustakirjasto Oodissa 16.-18.10. ja 21.-23.10.2019. Työpaja ja mahdolliset matkat ja majoitukset kurssin aikana ovat valituille taiteilijoille ilmaisia.

Työpajassa syntyneistä teosluonnoksista valitaan kaksi toteutukseen. Ne esitetään Kuutiossa helmikuussa ja huhtikuussa 2020. Valitulle kahdelle taiteilijalle maksetaan 2.000€ teoskohtainen palkkio. Teosten yhteyteen järjestetään yleisötyöpajoja.

Työpajan vetäjinä ja kuraattoreina toimivat Helsingissä asuvat ja työskentelevät mediataiteilijat Jukka Hautamäki (s. 1971) ja Marko Tandefelt (s. 1968).

Jukka Hautamäki työskentelee tekoälyn, valon, äänen, elektroniikan ja liikkuvan kuvan parissa. Hän on pitänyt lukuisia ääni- ja mediataiteen työpajoja, kursseja ja luentoja Suomessa: Kiasma, Aalto Yliopisto, MUU, Käsityökoulu Robotti ja kansainvälisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. jukkahautamaki.com

Marko Tandefelt toimii luovana teknologistina ja tuottajana mediataiteeseen erikoistuneessa Kunstventures Oy:ssä. Hän on työskennellyt mm. kuraattorina Suomen New Yorkin Kulttuuri-Instituutissa, lopputyökurssien opettajana Parsons Design koulun MFADT osastolla New Yorkissa 2001-2016 ja on ohjannut Aalto Yliopistossa äänisuunnittelun lopputöitä. tandefelt.com

Lisäksi pelitaiteen läänintaiteilija Jaakko Kemppainen tutustuttaa työpajassa pelitaiteeseen ja pelillisyyden tarjoamiin mahdollisuuksiin mediataiteessa.

Työpajassa kehitetään mediataiteen ideoita ja tuetaan niiden toteutusta, sekä tutustutaan Kuution teknisiin mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin.

Kirjoita hakemukseen motivaatiostasi osallistua kurssille ja näyttelyihin (max. 1500 merkkiä), lisäksi valitse ansioluettelostasi seitsemän hakemusta tukevaa ansiota. Voit myös liittää max. kolme linkkiä työnäytteisiin. Valmiita ideoita ei tarvitse kurssille hakiessa olla, mutta valittujen taiteilijoiden kanssa voidaan jo ennen työpajaa kehittää suunnitelmia ja kartoittaa tarpeita.

Taiteilijahaku päättyy 4.9.2019 klo 16:00.
Lopulliset taiteilijavalinnat työpajaan tekevät Jukka Hautamäki ja Marko Tandefelt.

Mediakuution toteuttavat yhteistyössä:
Taiteen edistämiskeskus
Keskustakirjasto Oodi
Taiteilijajärjestö MUU ry
Taideyliopisto

Lisätietoja:

Annika Dahlsten
läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus
annika.dahlsten(a)taike.fi, Puh. 02 9533 0907

MUU ry, muugalleria(a)muu.fi, Puh. 09 625 972
Timo Soppela, director(a)muu.fi

Sanna Huttunen
Erikoiskirjastonhoitaja, Keskustakirjasto Oodi
sanna.m.huttunen(a)hel.fi, Puh. 040 186 3042

muugalleria(a)muu.fi

Öppen ansökan: Mediakuben i Ode
Workshop 16.-23.10.2019 och utställning 30.1.-1.3 och 2.4.-3.5.2020.

Deadline: 4.9.2019

Mediakuben är ett projekt inom mediakonst som för samman konstnärer och en ny slags immersiv framställningsplattform Kuben i Helsingfors nya centrumbibliotek Ode. I workshopen koncentrerar man sig på verk som beaktar både utrymme och publik. Yrkeskonstnärer som är intresserade av immersiv mediakonst, oberoende av konstinriktning, kan riksomfattande ansöka till workshopen. Workshopens utbilningsspråk är finska.

Länk till ansökan HÄR

Det är möjligt att bekanta sig med Kuben i Ode 23.8.2019 kl. 18-20. På plats finns då länskonstnär Annika Dahlsten från Centret för konstfrämjande och verksamhetsledare Timo Soppela från MUU ry. Dessa ger då mer information om projektet.

Målet med projektet är att stödja och uppmuntra konstnärer som är intresserade av immersiv mediakonst, samt att presentera Kuben i Ode som en föreställningsplats för konst och att skapa fungerande föreställningspraxis i bibliotekskontexten. I projektet utvecklar Centret för konstfrämjande och Konstuniversitetet i samarbete med Ode mediakonstens publikarbete.

Det är fråga om ett samarbetsprojekt mellan Centret för konstfrämjande, Centrumbiblioteket Ode, Konstuniversitetet och konstnärsorganisationen MUU ry. Projektet koordineras av länskonstnär Annika Dahlsten.

Workshopen för mediakonst ordnas på Centrumbiblioteket Ode 16.-18.10 och 21.-23.10.2019. Workshopen och eventuella resor samt logi under kursen är avgiftsfria för de utvalda konstnärerna. Av verkskisser som skapats i workshopen väljs två till att förverkligas. De uppförs i Kuben i februari och april 2020. Åt de utvalda konstnärerna utbetalas ett arvode på 2000€ per verk. I samband med verken ordnas workshoppar för allmänheten.

Som kuratorer och ansvariga för workshopen agerar mediakonstnärerna Jukka Hautamäki (f. 1971) och Marko Tandefelt (f. 1968) som bor och arbetar i Helsingfors.

Jukka Hautamäki jobbar med artificiell intelligens, ljus, ljud, elektronik och den rörliga bilden. Han har hållit åtskilliga workshopar för ljud- och mediakonst, kurser samt föreläsningar i Finland: Kiasma, Aalto-universitetet, MUU, Käsityökoulu Robotti och internationellt i Europa och Nordamerika. jukkahautamaki.com

Marko Tandefelt verkar som kreativ teknologist och producent i Kunstventures Oy, som specialiserat sig på mediakonst. Han har jobbat bl.a. som kurator på Finlands kulturinstitut i New York, som lärare vid slutarbetskurser på Parsons Design –skolans MFADT-avdelning i New York 2001-2016 samt har handlett slutarbeten i ljudplanering på Aalto-universitetet. tandefelt.com

Dessutom kan man med ledning av länskonstnären i spelkonst, Jaakko Kemppainen, bekanta sig med spelkonst och vilka möjligheter spelifiering erbjuder mediakonsten.

Mediakonstens idéer och förverkligandet av dem stöds i workshopen. Dessutom bekantar sig deltagarna med Kubens tekniska möjligheter och krav.

Berätta i din ansökan om din motivation att delta i kursen och i utställningarna (max. 1500 tecken), välj dessutom sju meriter i din CV som stöder din ansökan. Du kan dessutom bifoga max. tre länkar till dina arbetsprov. Du behöver inte ha färdiga idéer då du ansöker till kursen, men med de utvalda konstnärerna kan planer utvecklas och behov kartläggas redan innan workshopen.

Det är möjligt att bekanta sig med Kuben i Ode 23.8.2019 kl. 18-20. På plats finns då länskonstnär Annika Dahlsten från Centret för konstfrämjande och verksamhetsledare Timo Soppela från MUU ry. Dessa ger då mer information om projektet.

Deadline för konstnärsansökan är 4.9.2019 kl. 16:00.

För den slutgiltiga antagningen till workshopen ansvarar Jukka Hautamäki och Marko Tandefelt.

Mediakuben förverkligas i samarbete av:
Centret för konstfrämjande
Centrumbiblioteket Ode
Konstnärsorganisationen MUU rf
Konstuniversitetet

Tilläggsinformation:
Annika Dahlsten
länskonstnär, Centret för konstfrämjande
annika.dahlsten(a)taike.fi, tel. 02 9533 0907

MUU ry, muugalleria(a)muu.fi, tel. 09 625 972
Timo Soppela, director(a)muu.fi

Sanna Huttunen
Specialbibliotekarie, Centrumbiblioteket Ode
sanna.m.huttunen(a)hel.fi, tel. 040 186 3042

muugalleria(a)muu.fi