Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Artists' Association MUU » CHRISTELLE MAS – X-RAYS
MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

CHRISTELLE MAS – X-RAYS

1.6.-20.6.2019
MUU Galleria
Lönnrotinkatu 33, Helsinki
Avoinna: ti – pe 12-17, la – su 12-16

kuva: Christelle Mas

X-Rays -teokset ovat tieteellisiä kuvausmenetelmia hyödyntäviä valokuvakollaaseja, joissa Christelle Mas tutkii ihmisen suhdetta teknologiaan. Teokset yhdistelevät lääketieteellisiä valokuvia, magneettikuvia, pyyhkäisyelektronimikroskoopilla otettuja kuvia, röntgenkuvia, silmänpohjakuvia sekä piirtämistä ja kollaasia.

Avajaiset perjantaina 31.5.2019 klo 17–19. Tervetuloa!

X-Rays -teokset ovat tieteellisiä kuvausmenetelmia hyödyntäviä valokuvakollaaseja, joissa Christelle Mas tutkii ihmisen suhdetta teknologiaan. Teokset yhdistelevät lääketieteellisiä valokuvia, magneettikuvia, pyyhkäisyelektronimikroskoopilla otettuja kuvia, röntgenkuvia, silmänpohjakuvia sekä piirtämistä ja kollaasia.

Nykyään valokuvia tehdään monien erilaisten laitteiden avulla. Valokuvia käytetään niin informaation välittämiseen kuin kontrollin välineenä. Lentävät drone-kamerat, pintaa syvemmälle tai ihmissilmää tarkemmin näkevät lääketieteelliset kuvausmenetelmät ja koko maapallon skannaavat satelliitit ovat nykytekniikan mahdollistamia kuvausmenetelmiä.

Ihmiset ovat tottuneet jatkuvaan kuvavirtaan. Nyt jokaisen silmät pääsevät paikkoihin, jotka olivat ennen piilossa. Lääketieteelliset kuvausmetelmät sallivat kurkistuksen ihonalaiseen ja suljettuun maailmaan, jonne katse ei normaalisti pääse. Ruumis on Foucault’n mukaan vallan suurennuslasin alla. Silmäpohjakamera on konkreettinen ruumiinvalvontatekniikka, joka kuuluu biovaltaan.  Foucault’n termi biovalta on laaja käsite, joka kiteytettynä tarkoittaa valvontatekniikoita, joiden kohteena on ihmisen keho.

Christelle Mas, s. 1984, on suomalaistunut ranskalaislähtöinen kuvataiteilija, joka asuu Oulussa. Hänen työnsä ovat valokuvia, piirroksia ja installaatioita. Masin taide saa usein alkunsa populaaritieteestä ja lääketieteen tai mekaniikan kuvakielestä. Hänen lähtökohtansa on siis tieteessä, mutta taiteellisen prosessin aikana kuvitteellisista totuuksista kehittyy hänen oman sisäisen maailmansa heijastuma.

Mas on valmistunut taiteen maisteriksi Sorbonnen yliopistosta Pariisista, missä hän on suorittanut myös tutkinnon taiteen filosofiasta. Hänen teoksiaan on ollut esillä useissa yksityis- sekä yhteisnäyttelyissä sekä Suomessa että ulkomailla. Christelle Masin teoksia on Oulun taidemuseon ja Kemin taidemuseon kokoelmissa sekä yksityisissä kokoelmissa. Hän on Bioart societyn jäsen.

Näyttelyä on tukenut Paulon Säätiö.

CHRISTELLE MAS
X-rays

1.6.-20.6.2019
MUU Galleri

Lönnrotsgatan 33, Helsingfors
Öppen: tis – fre 12-17, lör – sön 12-16

Vernissage, fredag 31.5. kl 17-19. Välkommen!

X-Rays är en vetenskaplig avbildningsmetod som använder fotografi-kollage. Christelle Mas undersöker människans förhållande till teknologi. Verken kombinerar läkarvetenskapliga fotografier, magnetbilder, bilder tagna med elektromikroskoper, röntgenbilder, ögonbottenbilder samt teckningar och kollage.

Numera tas bilder med hjälp av många olika apparater. Fotografier används för att förmedla information som ett kontrollverktyg. Flygande drone-kameror ser under ytan och läkarvetenskapens avbildningsmetorder är mcyket mer detaljarade än människoögat. Hela jorden skannas av satellter, som nutidens avbildningsmetoder möjliggör.

Människan är van vid ett konstant flöde av bilder. Nu kan vi se platser som tidigare var dolda. Den medicinsk bildtekniken gör det möjligt att kika in under huden och in i en sluten värld, dit vår blick normalt inte når. Människokroppen ligger under maktens förstoringsglas. Ögonbottenkameror är en konkret kroppskontrollteknik, som hör till biomakt. Foucaults term biomakt är ett brett koncept, som refererar till kontrollteknik, som riktar sig mot människokroppen.

Christelle Mas, f. 1984, är en förfinskad bildkonstnär som kommer från Frankrike, som bor i Uleåborg. Hon arbetar med fotografier, teckningar och installationer. Mas konst tar ofta utgångspunkt i populärvetenskapen och medicinvetenskapen eller en mekanisk bildspråk. Hennes utgångspunkt är således vetenskap, men under den konstnärliga processen utvecklas fiktiva sanningar som reflektioner till hennes egen inre värld.

Mas är utexaminerad bildkonstmagister vid universitetet Sorbonne i Paris, där hon även har examen i konstfilosofi. Hennes arbeten har visats i otaliga privat- och grupputställningar i Finland och utomlands. Christelle Mas konstverk finns i konstsamlingarna vid Uleåborgs konstmuseum och Kemi konstmuseum samt i privata samlingar. Hon är medlem i Bioart society.

Utställningen understöds av Paulon Säätiö.

muugalleria(a)muu.fi