Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Artists' Association MUU » ANNA HYRKKÄNEN & HEIDI SARAMÄKI – VARMUUDEN HARHAKUVITELMAT II
MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

ANNA HYRKKÄNEN & HEIDI SARAMÄKI – VARMUUDEN HARHAKUVITELMAT II

9.11.-16.12.2018
MUU Galleria
Lönnrotinkatu 33, Helsinki
Avoinna: ti – pe 12-17, la – su 12-16

Unknown-1

image: Anna Hyrkkänen & Heidi Saramäki, Varmuuden harhakuvitelmat II

 

”Jonkun ajatukset polttavat reikiä maailmaan.”  – Lumous, Siri Hustvedt

Haemme merkityksiä ihmismielen irrallisille kokemuksille, jotka voivat ilmetä niin kehollisina kuin psyykkisinäkin tiloina. Kokemukset ovat huokoisia ja kiinnittyvät erilaisten häilyvien välitilojen maastoon; mieli ja ruumis, minä ja sinä, havaitseminen, muistaminen ja kuviteltu kietoutuvat toisiinsa. Lopulta irrallisina näyttäytyvät tuntemukset, aistimukset ja kuvat asettuvat – mahdollisesti – arkitajuntaan ja järjestyvät kertomuksellisuudeksi.

Avajaiset torstaina 08.11.2018 MUU Galleria kello 17-19! Tervetuloa!

Facebook event

Näyttelymme lähtökohdat ovat enaktivistisissa näkemyksissä. Enaktivistisen teorian mukaan mieli syntyy organismin ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Elävä organismi rakentaa tietoa ja merkityksiä prosessissa, jossa organismin oma kehollinen toiminta kietoutuu yhteen ympäristön kanssa. Olio luo itsensä affektiivisesti maailmassa toimimalla. Affektiivisuus merkitsee perustavanlaatuista herkkyyttä tai vastaanottavuutta omille olosuhteille ja maailmalle. Enaktivistien mukaan elävä organismi luo omat rajansa ja toteuttaa mielen. Mutta mitä ja missä organismi oikeastaan on – miten se rajataan?

Näyttelyn nimi tulee Siri Hustvedtin esseestä ”The Delusions of Certainty” (nimen suom. Anna Ovaska). Esittelytekstissä on lainattu artikkelia Laura Oulanne, Anna Ovaska & Pii Telakivi: ”Ruumiillinen mieli ja ruumiillistetut objektit – Haastattelussa Giovanni Colombetti” (niin&näin 2/2017).

Anna Hyrkkänen annahyrkkanen.com
Heidi Saramäki heidisaramaki.weebly.com

Teoksen tuotantokuluja on tukenut AVEK.

muugalleria(a)muu.fi

ANNA HYRKKÄNEN & HEIDI SARAMÄKI
Säkerhetens illusion II

9.11.-16.12.2018
MUU Galleri
Lönnrotinkatu 33, Helsinki
Öppen: Tue – Fri 12-17, Sat – Sun 12-16

”Vissa tankar bränner hål i världen.” -Lily Dahls förtrollning, Siri Hustvedt

Vi söker mening för osammanhängande upplevelser i det mänskliga sinnet, som kan uppträda som kroppsliga eller mentala tillstånd. Erfarenheterna är luftiga och finner en plats i landskap som skiftar betydelse; sinne och kropp, jag och du, uppfattning, minne och fantasi är alla sammanlänkade. I slutändan kan de till synes osammanhängande känslorna, perceptionerna och bilderna uppfattas i vårt dagliga medvetande och organisera sig i en berättande helhet.

Vernissage torsdag 08.11.2018 kl 17-19. Välkommen!

Facebook event

Utgångspunkten för vår utställningen är enaktivism. Enligt den enaktiva teorin framträder sinnet i samspelet mellan en organism och dess miljö. En levande organism konstruerar sin kunskap och betydelse i en process där kroppens verkningar är sammanflätade med omgivningen. Organismens beteende styrs genom att agera affektivt i världen. Affektivitet är en grundläggande känslighet eller mottaglighet för ens omständigheter i världen. Enligt enaktivister skapar en levande organism sina egna gränser och bygger sitt eget sinne. Men vad och var är en organism – hur bestäms gränserna?

Utställningens namn kommer från Siri Hustvedts essä ”The Delusions of Certainty” (på svenska: ”Den lysande världen”). Texten är ur en artikel skriven av Laura Oulanne, Anna Ovaska & Pii Telakivi med titeln “Ruumiillinen mieli ja ruumiillistetut objektit –  intervju med Giovanni Colombetti (niin&näin 2/2017).

Anna Hyrkkänen annahyrkkanen.com
Heidi Saramäki heidisaramaki.weebly.com

Produktionen av detta arbete stöds av AVEK.

 

muugalleria(a)muu.fi