Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Artists' Association MUU » JUAN KASARI – IN TRANSITION
MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

JUAN KASARI – IN TRANSITION

Absence, Isolated, Excluded
installaatio – videoprojisointeja, ääntä, valoa, valokuvaa

19.01.-25.02.2018
MUU Galleria
Lönnrotinkatu 33, 00180 Helsinki
Avoinna: ti-pe 12-17, la-su 12-16

kasari_still2_edit_web
Juan Kasari: Absence, 2017 (detail)

 

Juan Kasarin näyttely IN TRANSITION on kokonaisvaltainen installaatio, sisältäen tilaan rakennettuja elementtejä, useita videoprojisointeja, ääntä, valokuvaa sekä luonnon- ja keinovaloa.

Avajaiset torstaina 18.1.2018 klo 17-19. Tervetuloa!

facebook.com/events

Ympärillämme oleva todellisuus rakentuu sattumista, todennäköisyyksistä tai tarkoituksen mukaisista tapahtumista. Nämä ovat monitasoisia, näkyviä ja ei näkyviä.

Ihminen on asioiden ja merkityksien välissä, ns. ei kenenkään maalla. Kohtaamisten ja tapahtumien prosessi luo uutta ja uusia merkityksiä. Irrallisuuden, hetkellisyyden ja ohikiitävyyden olotilat nousevat pinnalle näyttelykokonaisuudessa. MUU Gallerian näyttely on rauhallinen, hidas ja irrallinen tila, mikä kutsuu ottamaan etäisyyttä ajan määrittämästä maailmasta. Katsoja löytää merkityksensä ja assosiaationsa teosten kautta.

Teokset esitetään isoina abstrakteina väripintoina, luoden etäisyyttä figuratiiviseen kuvakieleen ja tarinankerrontaan. Teokset ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Keino-ja luonnonvalo, päällekkäisten vidoeprojisointien kerroksellisuus ja katsojan läsnäolo muokkaa tilaa ja teoksia ja näin ollen muodostaa uusia muuttuvia merkityksiä.

Näyttelyn työt pohjaavat Mondrianin ajatukseen kauneusarvoista ilman todellisuuden ulkoista jäljittelyä tai tapahtumasarjan kertovuutta. Projisoinneissa käytän perusvärejä ja niiden kompositioita.

Taiteellisessa työssään Juan Kasari on kiinnostunut ihmisten- ja mikrokosmosten sisällä olevista jännitteistä. Kasari aiemmat suuret yksityisnäyttelyt (Gated Community ja Real White Panthers) kuvasivat konkreettisia suljettuja yhteisöjä. Viimeaikaisissa näyttelyissä kuvakieli on mennyt paljon abstraktimpaan suuntaan, sisältäen edelleen samat teemat.

juankasari.com

Juan Kasari
IN TRANSITION
Absence, Isolated, Excluded
installation – videoprojektioner, ljud, ljus, fotografier

19.1.-25.2.2018
MUU Galleria
Lönnrotsgatan 33, Helsingfors
Öppet: tis-fre 12-17, lör-sön 12-16

Öppning torsdag 18.1.2018 kl 17-19. Välkommen!

Juan Kasaris utställning IN TRANSITION är en omfattande installation som innehåller inbyggda elementer i utställningsrummet, flera videoprojektioner, ljud, fotografier samt naturlig och konstgjord belysning.

Verkligheten som omger oss bygger på tillfälligheter, sannolikheter eller avsiktliga händelser. Dessa har flera nivåer, synliga och inte synliga.

Människan befinner sig mellan sak och mening, i en så kallad ingen mans land. Skeendet mellan möten och händelser skapar nyheter och nya betydelser. Känslan av avskildhet, det temporära och den tillfälliga tillvaron kommer till ytan i utställningshelheten. Utställningen på MUU Galleriet är ett lungt, långsamt och avskild rum, som inbjuder till att ta avstånd från världen som definieras av tiden. Betraktaren finner mening och associationer genom verken.

Verken visas som stora, abstrakta färgytor, vilka skapar avstånd till figurativ bildspråk och historieberättande. Verken är i konstant tillstånd av förändring. Det konstgjorda och naturliga ljuset, överlappande videoprojektioner och betraktarens närvaro förändrar rummet och verket och skapar därmed nya och förändrade betydelser.

Utställningens verk bygger på Mondrians idé om skönhet utan verklighetens yttre imitationer eller berättelsens händelsekedja. Vid projiceringarna används grundfärger och deras kompositioner.

I sin konstnärliga verksamhet är Juan Kasari intresserad av spänningen mellan människan och mikrokosmos. Kasaris tidigare stora separata utställningar (Gated Community och Real White Panthers) avbildade konkreta, slutna samhällen. I de senaste utställningarna har bildspråket tagit en mer abstrakt riktning, men innhåller fortfarande samma tema.

juankasari.com

 

muugalleria(a)muu.fi