Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Artists' Association MUU » ANNETTE ARLANDER – TOISTAMISEEN / ÅTER IGEN
MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

ANNETTE ARLANDER – TOISTAMISEEN / ÅTER IGEN

– videoteoksia Harakan saarelta ja Kilpisjärveltä

6.10.-12.11.2017
MUU Galleria
Lönnrotinkatu 33, 00180 Helsinki
Avoinna: ti-pe 12-17, la-su 12-16

Arlander_Day_and_Night_with_Malla
Annette Arlander, Day And Night With Malla 

 

Näyttely muodostuu kahdesta kokonaisuudesta, joiden taustalla on tekijän kiinnostus maisemaan ja sen muutoksiin, sama tekniikka (asettuminen jalustalla olevan kameran eteen yhä uudestaan) ja sama sininen huivi. Ensimmäisessä tekijä tallentaa vaivihkaa tapahtuvia muutoksia arkisessa lähiympäristössään. Toisessa hän katsoo vierailijan silmin uhanalaista ja outoudessaan lumoavaa arktista maisemaa.

www.facebook.com/events

AVAJAISET perjantaina 6.10. klo 17:00 — 19:00

Ensimmäinen kokonaisuus koostuu Harakan saarella vuosina 2002 ja 2014 kuvatuista esityksistä kameralle, Hevosen vuosi (2003) ja Hevosen vuosi – kalenteri (2015). Kyseessä on kiinalaisen kalenterin mukaan nimettyjen “Animal Years” videoteosten sarjan ensimmäinen osa, ja samalla paikalla kuvattu epilogi. Ensimmäinen työ on kuvattu noin kerran viikossa, jälkimmäinen on kuvattu kerran kuussa samalla paikalla kaksitoista vuotta myöhemmin.

Toinen kokonaisuus koostuu Kilpisjärvellä ArsBioarctica residenssissä huhtikuussa 2014 ja kesäkuussa 2014 Malla tunturin luona kuvatuista esityksistä kameralle. Työt on kuvattu päivän tai vuorokauden aikana parin tunnin välein, huhtikuussa Kilpisjärven jäällä, kesäkuussa rannalta jään sulamista seuraten.

Annette Arlander on helsinkiläinen taiteilija, tutkija ja opettaja, joka kuuluu suomalaisen performanssitaiteen uranuurtajiin ja taiteellisen tutkimuksen edelläkävijöihin. Hän on valmistunut ohjaajaksi Teatterikorkeakoulusta 1981 ja teatteritaiteen tohtoriksi 1999. Arlander toimi esitystaiteen ja teorian professorina Teatterikorkeakoulussa vuosina 2001–13, taiteellisen tutkimuksen professorina Taideyliopistossa 2015-2016 ja vierailevana professorina Tukholman Taideyliopistossa. Tällä hetkellä hän on postdoc taiteilija-tutkija Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa, päätutkija Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa Miten tehdä asioita esityksellä ja vieraileva tutkija Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Hänen taiteelliset työnsä keskittyvät maiseman esityksellistämiseen liikkuvan kuvan ja äänitetyn puheen keinoin, performanssitaiteen, videon ja ympäristötaiteen rajamaastossa.

Lisätietoa teoksista:
“Repeat, Revisit, Recreate—Two Times Year of the Horse”. PARSE Journal Issue #3 Repetitions and Reneges. 2016, 43-59.
Verkkoversio: www.parsejournal.com/article/repeat-revisit-recreate-two-times-year-of-the-horse

“How to do things with repetition?” video ja teksti, Icehole #6 2017, The Live Art Journal.

www.icehole.fi/vol-6_issue2_2017/video-by-annette-arlander

Ja taustamateriaalia:
www.researchcatalogue.net/profile

annettearlander.com

Kiitokset:
Suomen biotaiteen seuralle mahdollisuudesta vierailla ArsBioarctica residenssissä.
Harakka ry:n taiteilijoille kollegiaalisesta tuesta.

ANNETTE ARLANDER
TOISTAMISEEN / ÅTER IGEN
videoverk från stora räntan (Harakka saari) och Kilpisjärvi

6.10.-12.11.2017
MUU Galleri
Lönnrotsgatan 33, 00180 Helsingfors
Öppet: tis-fri 12-17, lör-sön 12-16

VERNISSAGE fredag 6.10. kl. 17:00 — 19:00

www.facebook.com/events

Utställningen består av två helheter som baserar sig på konstnärens intresse för landskap och dess ständiga förändring, samt samma teknik (att pånytt stå framför kameran som är monterad på stativ) och använda samma blåa duk. I det första verket spelar konstnären in förändringar som sker i den vardagliga närmiljön. I det andra verket betraktar hon med besökarens ögon ett utrotningshotat och egendomligt förtrollande arktiskt landskap.

Första helheten består av uppträdanden framför kameran som gjordes på ön Stora Räntan åren 2002 och 2014, Hästens år (2003) och Hästens år – kalender (2015).  Arbetet är den första delen i ett videokonstverk som är uppkallat efter den kinesiska zodiaken ”Animal Years”, samt en epilog som är filmad från samma plats. Första arbetet är filmat ungefär en gång i veckan, den senare är filmad en gång i månaden på samma ställe men tolv år senare.

Den andra helheten består av föreställningar framför kameran under Ars Bioarctica gästateljevistelsen i Kilpisjärvi april 2014 och i juni 2014 vid Malla fjället. Verken är filmade under en dag eller ett dygn med några timmars intervaller, i april på Kilpisjärvi isen och i juni från stranden för att följa isens smältning.

Annette Arlander är bildkonstnär, forskare och lärare som är verksam i Helsingfors. Hon är en pionjär inom finsk performancekonst och banbrytare inom konstforskning. Hon är utexaminerad regissör vid Teaterhögskolan 1981 och doktor i teaterkonst, 1999. Arlander var verksam som performancekonst- och teoriprofessor vid Teaterhögskolan 2001-13, professor i konstnärliga studier vid Bildkonstakademin 2015-16 samt gästande professor vid Konstfack i Stockholm.  För närvarande är hon postdoc konstforskare vid Helsingfors Universitets forskningskollegium, samt huvudforskare vid Finlands Akademis finansierade forskningsprojekt: Miten tehdä asiota esityksellä, samt gästande forskare vid Bildkonstakademin. Hennes konstnärliga verksamhet inriktar sig på att visa landskap i gränslandet mellan rörliga bilder och inspelat tal, performancekonst, video och miljökonst.

Ytterligare information om verken:
“Repeat, Revisit, Recreate—Two Times Year of the Horse”. PARSE Journal Issue #3 Repetitions and Reneges. 2016, 43-59. Nätversion: www.parsejournal.com/article/repeat-revisit-recreate-two-times-year-of-the-horse

“How to do things with repetition?” video och text, Icehole #6 2017, The Live Art Journal.

www.icehole.fi/vol-6_issue2_2017/video-by-annette-arlander

Och bakgrundsmaterial:
www.researchcatalogue.net/profile

annettearlander.com

Tack:
Suomen Biotaiteen seura gästateljevistelsen vid ArsBioarctica.
Konstnärer vid Harakka ry för kollegialt stöd.