Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Artists' Association MUU » Anne Naukkarinen ja Maarit Mustonen – WATER FALL 5
MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

Anne Naukkarinen ja Maarit Mustonen – WATER FALL 5

14.9.-17.9.2017
MUU Galleria

Lönnrotinkatu 33, 00180 Helsinki

WATER FALL 5_Naukkarinen Mustonen
Anna Naukkarinen ja Maarit Mustonen

 

WATER FALL 5 on teos, jossa tarkastelemme muodonmuutosta ja ihmissuhteita. Assosioivan ja sattumaan pohjautuvan työskentelyn kautta rakennamme MUU Galleriaan esityksen kahdelle esiintyjälle ja katsojille. Esityksen kesto on noin 30 min ja paikkoja on rajoitetusti.

https://www.facebook.com/events/153304015222972/?fref=ts

ESITYKSET
Torstai 14.9. klo 18 (paikat varattu)
Lauantai 16.9. klo 18 (paikat varattu)
Sunnuntai 17.9. klo 13:30 (osa Helsinki Art Walk -galleriakierrosta)
Sunnuntai 17.9. klo 16 (paikat varattu)

Esitys on englanninkielinen.

ESITYKSET LOPPUUN VARATTUJA.

Teemme esityksen, joissa keho, kieli, kuva ja tila liikkuvat ja muuttuvat suhteessa toisiinsa. Meitä kiinnostaa ristiriitaisuudet ja jännitteet, ja niistä vapautumisen tunteet.

WATER FALL 5 on osa vuonna 2016 aloittamaamme teoskokonaisuutta, jonka lähtökohtia ovat olleet muistaminen, kuvittelu, sitoutuminen sekä nestemäiset olomuodot. WATER FALL koostuu esityksistä ja installaatioista. Esitykset ovat vaihdelleet pituudeltaan 30­minuuttisista 12 tuntiseen, ja installaatiot ovat rakentuneet mm. äänestä ja valokuvista.

WATER FALL ­teoskokonaisuuden ensimmäinen osa esitettiin Nykytaidetila Kutomossa lokakuussa 2016, jonka jälkeen työ on ollut esillä Turussa B­galleriassa sekä Helsingissä Asematilassa ja SIC­galleriassa. MUU Gallerian esitysten jälkeen teoksen kuudes osa on esillä Uuden tanssin ja esitystaiteen XS­festivaalilla Kutomossa marraskuussa 2017.

Maarit Mustonen on kotoisin Vantaalta ja hän työskentelee kuvien, kirjoittamisen ja esitysten parissa sekä yksin että yhdessä eri aloilta tulevien ihmisten kanssa. Mustonen on opiskellut valokuvausta Lahden Muotoiluinstituutissa, valtiotieteitä Helsingin yliopistolla ja kuvataiteen maisterin tutkinnon Kuvataideakatemiassa.

Anne Naukkarinen on kotoisin Imatralta ja hän tekee esityksiä, joissa liikkuvat kehot, ääni ja kieli. Naukkarisen esitykset rakentuvat usein yhteistyönä eri alojen tekijöiden kanssa. Hän on opiskellut tanssia ja koreografiaa Teatterikorkeakoulussa ja tekee tällä hetkellä kuvataiteen maisteriopintoja Kuvataideakatemiassa.

Maarit Mustonen ja Anne Naukkarinen asuvat molemmat tällä hetkellä Helsingissä. He tapasivat sattumalta ulkomailla vuoden 2014 alussa, josta lähtien ovat työskennelleet yhdessä.

ANNE NAUKKARINEN OCH MAARIT MUSTONEN
WATERFALL 5 / VATTENFALL 5

Torsdag 14.9. kl. 18
Lördag 16.9. kl. 18
Söndag 17.9. kl. 13:30
Söndag 17.9. kl. 16
MUU Galleriet

Föreställningen vara i cirka 30 minuter. Begränsat antal platser.

WATER FALL 5 är ett konstverk som undersöker deformationer och människorelationer. På basen av associationer och tillfälligheter konstruerar Naukkarinen och Mustonen en föreställning för två aktörer och åskådare. I förställningen förändras kroppen, språket, bilder och utrymmet i förhållande till varandra. Fokus ligger på motstättningar och spänningar, samt en känsla av frigörelse från dessa.

WATER FALL 5 är del av en större helhet som påbörjades år 2016, där utgångspunkterna har varit minne, fantasi, deltagande samt flytande tillstånd. WATER FALL består av föreställningar och installationer. Föreställningarna varierar i längd, från 30 minuter till 12 timmar. Installationerna är konstruerade av bland annat ljud och fotografier.

WATER FALLs första del presenterades på Rum för Nutidskonst Kutomo (Nykytaidetila Kutomo) i oktober 2016, därefter har konstverken visats på B-galleriet i Åbo samt på Asematila och SIC-galleriet i Helsingfors. Efter förställningarna på MUU Galleriet visas verkets sjätte del på XS-festivalen för samtida dans- och performancekonst, Kutomo i november 2017.

Maarit Mustonen är född i Vanda, hon jobbar med bilder, skrifter och föreställningar, ensam och tillsammans med människor från olika verksamhetsområden. Mustonen har studerat fotografi vid Lahden Muotoiluinstituutti (Design Institutet i Lahtis), statskunskap vid Helsingfors Universitet och hon har konstmagistersgrad från Bildkonstakademin.

Anne Naukkarinen kommer från Imatra och hon jobbar mer föreställningar som består av rörliga kroppar, ljud och språk. Naukkarinens förställningar baserar sig ofta på samarbete mellan aktörer från olika verksamhetsområden. Hon har studerat dans och koreografi vid Teaterhögskolan och för närvarande studerar hon vid Bildkonstakademin för att få magistersgrad.

Maarit Mustonen och Anne Naukkarinen bor för tillfället i Helsingfors. De möttes utomlands genom en tillfällighet i början av 2014 och har sedan dess samarbetat.