MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

Taiteilijayhdistys

Muu ry edustaa ja edistää Suomessa kokeellisia taiteenaloja kuten media-, video-, valo- ja äänitaidetta, uusia esittäviä taiteita kuten performanssia ja aktioita sekä tanssi-, teatteri- ja äänitaiteita, käsite- ja ympäristötaidetta. Yhdistys on toiminut vuodesta 1987 lähtien ja sen tarkoituksena on tukea taiteilijoita heidän työssään sekä lisätä vuorovaikutusta heidän tai alalla muilla tavoin toimivien välillä.

Muu ry tekee yhteistyötä sekä kotimaisten että ulkomaisten taide- ja kulttuuriorganisaatioiden kanssa. Kansainvälisyys vaihtonäyttelyiden ja erilaisten projektien muodossa on merkittävä osa toimintaa. Yhdistys on koko toimintansa ajan toiminut tärkeänä kontaktipintana kuraattorien ja taiteilijoiden välillä. Muu-taiteista kiinnostuneet ulkomaiset kuraattorit vievät suomalaista taidetta maailmalle ja yhdistyksen ulkomaiset jäsenet sekä vieraat tuovat kansainvälisyyttä kotimaiselle taidekentälle. Kotimaassa Muu ry osallistuu myös taide- ja kulttuuripoliittiseen keskusteluun.

Muu ry:n digitaalisen työskentelyn tila Media Base avattiin lokakuussa 1995. Työpaja on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa ainoastaan taiteilijoille suunnattu mediataiteen laboratorio Suomessa. Tarkoitus on kouluttaa ja ylläpitää kentällä toimivien ja vastavalmistuneiden taiteilijoiden tietokonepohjaisen työskentelyn taitoja sekä tarjota resurssit mediataiteen tekemiseen. Muu Media Base on taiteilijoiden työskentely-, projekti- ja koulutustila, jossa tehdään taidetta, ylläpidetään verkko-kommunikaatiota ja välitetään informaatiota.

MUU ry

MUU ry 16.1.2010, kuva:KekeTop, malli: Anu Maatraiva

Muu ry:n näyttelytoiminta on profiloitunut monimuotoiseksi epäkaupalliseksi galleriaksi, jossa esitetään mm. installaatioita, videotaidetta, ääniteoksia ja performansseja. Näyttelytilassa esitellään taiteilijoita, joiden töitä ei ole vielä nähty mainstream-gallerioissa, mutta myös jo mainetta niittäneitä kokeellisen taiteen edustajia. Näyttelyjen taiteellinen linja määrittyy avoimen haun pohjalta näyttelytoimikunnan ja kuraattorien tekemien valintojen perusteella.

Muu ry:n jäsenkortti oikeuttaa alennuksiin monissa museoissa ja taiteilijaliikkeissä. Jäsenet ovat oikeutettuja edullisiin kursseihin ja he voivat käyttää Muu Media Basea työskentelyyn. Lisäksi jäsenillä on mahdollisuus lainata Muu ry:n laitteistoa käyttöönsä. Muu ry on Suomen Taiteilijaseuran jäsen, joten jäsenillä on myös oikeus Taiteilijaseuran palveluihin esimerkiksi taiteilijoiden lakiasioiden hoitoon taiteita käsittelevissä kysymyksissä.