MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

Yhdistyksen jäsenet

MUU ry tarjoaa jäsenilleen mm. tietoa erilaisista projekteista ja tapahtumista, joihin he usein voivat itse myös osallistua, alennuksiin oikeuttavan jäsenkortin, sekä mahdollisuuden vaikuttaa.

Jäsenille on tarjolla myös edullisia kursseja ja mahdollisuus käyttää mediataiteen työtilaa Media Basea.

MUU ry:n hallitus hyväksyy uudet jäsenet hakemusten perusteella. He voivat olla suomalaisia tai Suomessa asuvia taiteen eri aloilla toimivia henkilöitä.

Jäsenhakemuslomakkeen ja ohjeet hakemiseen löydät Info / Hakemukset.

Jäsenlista – päivitetty 25.7.2019

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ä Ö

A

Liisa Ahlfors
Maiju Ahlgrén
Björn Aho
Elina Aho
Heini Aho
Antti Ahonen
Pauli Apollo Ahopelto
Sami Ala
Niina Ala-Fossi
Sirkku Ala-Harja
Päivi Alajuntti
Elisa Alaluusua
Minna Alaluusua
Samuli Alapuranen
Marko Alastalo
Simo Alitalo
Tuike Alitalo
James Andean
Jan Anderzén
Anna-Kaisa Ant-Wuorinen
Pii Anttila
Tiiu Anttinen
Riikka Aresalo
Vera Arjoma
Annette Arlander
Hanna Arvela
Iiro Auterinen
Pasi Autio

B

Robert Back
Niran Baibulat
Panos Balomenos
Minna Bengs-Shrestha
Eija-Elina Bergholm
Andy Best
Martin Bircher
Veikko Björk
Risto-Pekka Blom
Maija Blåfield
Joona Braf
Merja Briñòn
Frank Brümmel
Freja Bäckman

C

Maaretta Caselius
Marina Ciglar
Michal Czinege
Monika Czyzyk

D

Laura Dahlberg
Maria Dahlsten
Mia Damberg
Shachindra Dass
Marianne Decoster-Taivalkoski
Synnöve Dickhoff
Lora Dimova

E

Essi Ehrnrooth
Saara Ekström
Artturi Elovirta
Soile Englund
Elissa Eriksson
Erika Erre
Tarja Ervasti
Miiu Esantytär
Aino Eskelinen
Jenni Eskola
Anna Estarriola

F

Olavi Fellman
Antti Johannes Friman
Nina Forsman
Riitta Forsman
Christopher Fraser
Roberto Fusco
Emma Fält

G

Heidi Gabrielsson
John Gayer
Marie-Andrée Godin
Taija Goldblatt
Edwina Goldstone
Ewa Górzna
Pasi Granqvist
Mary Gregory
Tatu Gustafsson
Ana Gutieszca

H

Suvi Haapala
Tuukka Haapakorpi
Lilli Haapala
Mikko Haapoja
Terike Haapoja
Matti Hagelberg
Minna Hagman
Katriina Haikala
Marja Hakala
Outimaija Hakala
Marikki Hakola
Kaisaleena Halinen
Heikki Hamarila
Liisa Hamarila
Kalle Hamm
Inka Hannula
Jarno Harakkamäki
Ritva Harle
Sabrina Harri
Aulis Harmaala
Eveliina Hartikainen
Elina Hartzell
Jukka Hautamäki
Minna Havukainen
Ismo-Pekka Heikinheimo
Merja Heino
Minka Heino
Timo Heino
Jan Heinonen
Kirsi Hellman
Bambu Hellstedt
Anja Helminen
Tuuli Helve
Minna Henriksson
Sinikka Hentinen
Tiina Herttua
Heli Hietala
Sade Hiidenkari
Liisa Hilasvuori
Iris Hillo
Sari Hiltunen
Päivi Hintsanen
Päivi Hirsiaho
Reima Hirvonen
Tuija Hirvonen Puhakka
Christina Holmlund
Gun Holmström
Jaana Hoogesteger
Laura Horelli
Sasha Huber
Maria Huhmarniemi
Miina Hujala
Helinä Hukkataival
Tomi Humalisto
Hinni Huttunen
Hyrkäs Johanna
Marjo Hyvärinen
Simon Häggblom
Mirka Hämäläinen
Tommi Hämäläinen
Jussi Härkönen
Suvi Härkönen

I

Jan Ijäs
Juha van Ingen
Sami van Ingen
Henna Inkinen
Riikka Theresa Innanen
Eeva-Liisa Isomaa
Risto-Jussi Isopahkala
Hanne Ivars

J

Aleksi Jaakkola
Magdaleena Jakkila
Tiina Jalkanen
Jukka-Pekka Jalovaara
Nina Jansson
Alisa Javits
Panu Johansson
Riikka Jokiaho
Jarno Jokinen
Raija Jokinen
Sirpa Jokinen
Rita Jokiranta
Elina Juopperi
J. A. Juvani
Duncan Butt Juvonen
Jari Järnström
Hanna Järvenpää
Tuija Järvenpää
Anne Järvi
Pasi Järvinen
Leena Jääskeläinen

K

Niina-Anneli Kaarnamo
Jyri Kaasinen
Helena Kaikkonen
Tuukka Kaila
Pekka Kainulainen
JP Kaljonen
Tellervo Kalleinen
Lotta-Pia Kallio
Päivikki Kallio
Liisa Kanerva
Sunna Kangas
Leena Kangaskoski
Tuomo Kangasmaa
Vappu Kantola
Pekka Kantonen
Mika Karhu
Pasi Karjula
Sanna Karmakka
Ulla Karttunen
Maire Karuvuori
Liisa Karvonen
Juan Kasari
Shoji Kato
Katarina Karppinen
Jonne Kauko
Essi Kausalainen
KekeTop
Leena Kela
Reijo Kela
Eija Keskinen
Niina Kestilä
Johanna Ketola
Maippi Ketola
Sirkku Ketola
Yassine Khaled
Niina Kiiveri
Heidi Kilpeläinen
Leena Kilpeläinen
Maija Kimanen
Mikael Kinanen
Anni Kinnunen
Kaija Kiuru
Satu Kiuru
Ilkka Martti Kivelä
Maija Kivi
Ilona Kivijärvi
Teemu Kivikangas
Kazuko Kizawa
Sami Klemola
Anna Knappe
Oliver Kochta
Tanja Koistila
Kaisu Koivisto
Viliina Koivisto
Santtu Koivu
Juhani Koivumäki
Eeva Kokki
Jaana Kokko
Timo Kokko
Ingrid Kokot Ung
Pasi Kolhonen
Tanja Konstenius
Tero Kontinen
Heli Konttinen
Taina Kontio
Britt Kootstra
Katja Koponen
Mattijuhani Koponen
Anna-Lea Kopperi
Lilli Korhonen
Ninni Korkalo
Aapo Korkeaoja
Kristiina Korpela
Kastehelmi Korpijaakko
Kaisu Koski
Sari Koski-Vähälä
Aeon Lux Koskinen
Nuutti Koskinen
Carolin Koss
Outi Kotala
Pia Kousa
Yasushi Koyama
Hilda Kozári
Natalia Koziel
Linda Kronman
Tiina Kuhanen
Raija Kuisma
Jouni Kujansuu
Julia Kukkonen

Petri Kuljuntausta
Riikka Kuoppala
Mikko Kuorinki
Erkki Kurenniemi
Laura Kärki
Kari Kärkiluoma
Arja Kärkkäinen
Jouko Kärkkäinen
Reijo Kärkkäinen
Sara Kärpänen

L

Anni Laakso
Salla Lahtinen
Sini Laine-Kuusipalo
Antti Laitinen
Tuomas Laitinen
Marko Lampisuo
Harri Larjosto
Elina Latva
Laura Laukkanen
Veera Launonen
Johanna Lecklin
Teemu Lehmusruusu
Anne Lehtelä
Leena Lehti
Arja Lehtimäki-Renell
Leevi Lehtinen
Salla Lehtinen
Paula Lehtonen
Hely Leipold
Lotta Leka
Kristiina Lempiäinen-Trzaska
Rita Leppiniemi
Marcus Lerviks
Marjo Levlin
Laura Lilja
Outi-Illuusia Lilja
Roberta Lima
Carl Sebastian Lindberg
Jemina Lindholm
Petra Lindholm
Pia Lindman
Oskar Lindström
Ulla-Mari Lindström
Kaarina Linko
Annika Lintervo
Leila Lipiäinen
Jukka Liukkonen
Outi Liusvaara
Paola Livorsi
Mari Ljokkoi
Anastasia Lobkovski
Johanna Lonka
Maiju Loukola
Liisa Lounila
Pekka Luhta
Varpu Lukka
Heidi Lunabba
Katja Luoto
Jan Lütjohann
Tuuli Luukas
Minna Långström

M

Steve Maher
Tuuli Malla
Niko Mansikka
Jenni Markkanen
Tuija Markonsalo
Milla Martikainen
Mirja Marsio
Petra Martinez
Tommi Matikka
Peter Maury
Heikki Mesterton
Saara Mesterton
KirsiMarja Metsähuone
Merja Metsänen
Vilma Metteri
Anu Miettinen
Katri Miettinen
Sirpa Miettinen
Annukka Mikkola
Martina Mino Perez
Mari Miyamoto
Sirja Moberg
Milla Moilanen
Juhana Moisander
Hanneriina Moisseinen
Suzanne Mooney
Charlie Morrow
Soile Mottisenkangas
Rauni Mustonen
Tommi Musturi
Eric Mutel
David Muth
Piippa Mutikainen
Julius Mylius
Moosa Myllykangas
Salla Myllylä
Auri Mäkelä
Kalevi Mäkelä
Mia Mäkelä
Pekka J. Mäkelä
Teemu Mäki
Juha Mäki-Jussila
Kasperi Mäki-Reinikka
Pia Männikkö
Jari Männistö

N

Hanna Nauska
Dana Neilson
Julia Nekrasova
Riitta Nelimarkka-Seeck
Maarit Nevanperä
Päivyt Niemeläinen
Ilona Niemi
Fanny Niemi-Junkola
Antti Nieminen
Merja Nieminen
Mayumi Niiranen-Hisatomi
Anton Nikkilä
Anu Nirkko
Pekka Niskanen
Vili von Nissinen
Jaakko Nousiainen
Markku Nousiainen
Aulikki Nukala
Suvi Nurmi
Sandra Nyberg
Lauri Nykopp
Anna Nykyri
Antti Nykyri
Merja Nykänen
Elena Näsänen

O

Egle Oddo
Nina-Maria Oförsagd
Elina Oikari
Mari Oikarinen
Hanna Ojamo
Essi Ojanperä
Juha Okko
Lauren K. O’Neal
Irma Optimisti
Melanie Orenius
Kaarina Ormio
Hannah Ouramo

P

Hannu Pakarinen
Ritva Palander
Mimosa Pale
Ainu-Eliina Palmu
Hanne Palomäki
Olga Palomäki
Sari Palosaari
Minna Parkkinen
Suvi Parrilla
Heini Partanen
Jouni Partanen
Ahti Parviainen
Heikki Pasanen
Sara Pathirane
Anne Pehkonen
Outi Peippo
Anu Pennanen
Karin Pennanen
Sami Pennanen
Terhi Penttilä
Tiina Penttinen
Harri Piispanen
Ilkka Pitkänen
Jonne Pitkänen
Kirsi Pitkänen
Pirkko Pohjakallio
Sari Poijärvi
Pilvi Porkola
Tero Puha
Anna Puhakka
Tero Puisto
Leena Pukki
Jimmy Pulli
Reijo Puranen
Silja Puranen
Laura Puska
Antti Pussinen
Matias Putus
Risto Puurunen
Merja Puustinen
Saara Pyykkö
Sirpa Pyykkö
Tanel Päll
Piritta Pääkkö

R

Anu Raatikainen
Synnöve Rabb
Sepideh Rahaa

Minna Rainio
Anna Rajala
Margarita Rossello Rámon
Anne Randén
Vesa-Pekka Rannikko
Hannele Rantala
Nina Rantala
Kati Rapia
Franz Raschbacher
Annika Rauhala
Pasi Rauhala
Ines Reingold
Aurora Reinhard
Mikko Rekonen
Markus Renvall
Seppo Renvall
Minja Revonkorpi
Miia Rinne
Tapani Rinne
Liisa Roberts
Anne Roininen
Johanna Rojola
Heidi Romo
Hannele Romppanen
Olli Romppanen
Anna Katariina Roos
Jenni Rope
Hans Rosenström
Sirkku Rosi
Vappu Rossi
Johanna Rotko
Juha Rouhikoski
Eija Ruoho
Jukka Ruohomäki
Jaakko Rustanius
Anna Ruth
Kikka Rytkönen
Juhani Räisänen
Jutta Räsämäki
Anna Mari Räsänen
Jarkko Räsänen

S

Marko Saarelainen
Timo Saarelma
Nanna Saarhelo
Simo Saarikoski
Jokke Saharinen
Alexander Salvesen
Marja Saleva
Salla Salin
Harry Salmenniemi
Kaisa Salmi
Pauliina Salminen
Oula Salokannel
Hanne Salonen
Elina Saloranta
Charles Sandison
Otto Santala
Mailis Saralehto
Heidi Saramäki
Ilkka Sariola
Kimmo Sarje
Nina Sarkima
Leila Sarola
Sirkka-Liisa Sass
Pekka Sassi
Erkki Saurama
Tülay Schakir
Silja Selonen
Yrjö Sepänmaa
Sanni Seppä
Kristina Seppänen
Lena Séraphin
Lorenzo Servi
Joel Sievers
Anne Siirtola
Suvi Sillanpää
Jukka Silokunnas
Kati Simonen
Petri Sipilä
Joonas Sirén
Pia Sirén
Niko Skorpio
Marloes Van Son
Axel Straschnoy
Leif Strengell
Jenny Suhonen
Anu Sukanen
Therese Sunngren
Päivi Suomalainen
Maarit Suomi-Väänänen
Liisa Suominen
Minna Suoniemi
Visa Suonpää
Olli Suorlahti
Vappu Susi
Tuulia Susiaho
Pekka Syrjälä
Matti Sääski
Patrik Söderlund

T

Mika Taanila
Ella Tahkolahti
Matti Tainio
Pilvi Takala
Cheri Tamminen
Henna Tanskanen
Nelli Tanner
Paula Tella
Tarja Tella
Talvikki Tenhunen
Elli Terho
Sari Tervaniemi
Barbara Tieaho
Eero Tiittula
Pirkkoliisa Tikka
Oona Tikkaoja
Tuukka Toijanniemi
Sattva-Hanna Toiviainen
Anitta Toivio
Tuuli Toivola
Riikka Toivonen
Aleksi Tolonen
Antti Tolvi
Sari Torvinen
Elsa Trzaska
Aiko Tsukahara
Lauri Tujula
Katja Tukiainen
Martta Tuomaala
Antti Tuomento
Tuomas Tuomiranta
Markus Tuormaa
Tiina Tuurna
Salla Tykkä
Timo Tähkänen
Hannu Töyrylä

U

Laura Ukkonen
Anna Ulff
Sinikka Ustinov-Jones
Jenni Uusitalo

V

Roi Vaara
Leda Vadeva
Sanna Vainionpää
Katja Valanne
Pinja Valja
Kaarina Valkama
Juha Valkeapää
Taina Valkonen
Salla Valle
Pirjo Vallius
Juha Vehviläinen
Petra Vehviläinen
Nita Vera
Virpi Vesanen-Laukkanen
Milja Viita
Marja Viitahuhta
Marjo Viitala
Sampsa Virkajärvi
Inari Virmakoski
Jani Petteri Virta
Johanna Virtanen
Lucas Vogt
Greta-Mari Voijola
Helena Maria Vuorinen
Maria Vuorinen
Marko Vuorinen
Liisa Vähäkylä
Johanna Väisänen
Minna Väisänen
Tarja Väntti
Mirimari Väyrynen
Ulla Väätäinen

W

Ninni Wager
Magdalena Wegrzyn
Miia Westerlund
Thomas Westphal
Oliver Whitehead
Heidi Wikström
Timo Wright
Lauri Wuolio

Y

Kari Yli-Annala
Maria Ylikoski
Eero Yrjölä

Z

Denise Ziegler
Sebastian Ziegler

Å

Kati Åberg
Maria Ångerman
Markus Åström

Ö

Helena Öst
Charlotta Östlund

Sivun alkuun